fornminnen

Fornborgen Broborg, Knivsta

På 500-talet har ett slag utspelat sig mellan den gotländske krigaren Beowulf och Sveakungen Egil. En fest kan ha ägt rum på en gård i trakten kring Långhundraleden där kung Egils hustru befann sig. Hon hade troligen ett guldhalsband på sig och när Beowulfs män angrep festen tog de drottningen till fånga och stal hennes smycken.

Kung Egil kommer till undsättning och lyckas frita sin hustru. Därefter flyr han mot gamla Uppsala med angriparna efter sig.

Längs vägen tar han skydd vid fornborgen Broborg som ligger i slutet av vattenleden. Broborg är det sista försvarslåset innan Uppsala och ett naturligt fäste där man kunde försvara sig mot inkräktare.

Men Beowulf och hans krigare ville komma åt kung Egil och kan ha dragit fram ris runt borgen som de tände på för att röka ut Egil och hans män.

Det blir en strid vid borgen där Egil sårar en av Beowulfs män, men sedan själv blir dödad.

”Då sjönk konungen, folkets herde, träffad till döds”

Av dikten framgår att Beowulfs krigare lägger beslag på den döde Egils svärd, hjälm och ringbrynja.

Konflikterna hade föregåtts av att svearna under Kung Egil gjort flera krigiska räder mot Gotland där gotlänningarna sökte skydd för att överleva. Torsburgen på Gotland var den plats där gotlänningarna sökte skydd. När svearna dödade den lokale kungen och sedan Beowulf tog över efter honom hade han hämnd i sikte. Han ville slå tillbaka mot Egil.

Broborg – en strategisk plats

Du befinner dig nu vid foten av det berg där Broborg ligger. Framför dig öppnar sig den dalgång som vi idag kallar ”Långhundraleden”. Under bronsåldern gick vattnet upp till foten av berget. Man kan också se rester av Vallbyåsen som bildades av inlandsisen. Åsen som går tvärs över dalen dämde upp vattnet och det bildades en stor sjö som ingick i ett system av sjöar och åar som förband Östersjön med det inre av Uppland. Just här blev farleden trång och besvärlig och uppe på höjden där borgen ligger var leden lätt att övervaka. Utmed åsen gick landsvägen och vid Broborg mötte den vattenleden.

Fornborg – vad är det?

Det finns mer än 1 000 fornborgar i Sverige varav 150 finns i Uppland. De anses vara från tiden 1800 f.Kr. – 900 e.Kr. Men de allra flesta har tillkommit under järnåldern, ca 300 – 500 e.Kr. Borgarna har haft en rad olika funktioner, en del har konstruerats för anfall och försvar, andra för bevakning eller tillflykt, beroende på samhällets förutsättningar och politiska maktstruktur. De anses tidvis ha haft central betydelse som gränsmarkering och tullverksamhet.

Namnet Broborg

Namnet Broborg finns belagt på 1600-talet. Bro- har antagligen med en äldre bro över Storån att göra. Byn Stenby nedanför borgen är ett äldre namn på platsen. Namnet Stenby finns belagt sedan medeltiden men är troligen mycket äldre. Kanske var det en gång människorna i Stenby som förvaltade och skötte borgen. Namnleden sten- och -borg ingår ofta i platser där borgar finns. Grimsevad är också en äldre benämning på platsen.

Hur gammal är Broborg?

Borgen har använts under 400- och 500-talen e.Kr. Dateringar har gjorts genom föremål som påträffats vid undersökningar men också genom C14-datering (kol-14) som kan göras på organiskt material t. ex. kol, ben och trä. Skålgropar i närheten tyder på att platsen använts ännu mycket tidigare.

Har man bott i borgen?

Vid undersökningar i borgen har arkeologer funnit kulturlager och fynd som visar att människor periodvis vistats innanför murarna. Man har funnit djurben, bränd lera, kol, krukskärvor och en pärla. Vattenförsörjningen var viktig under de tider då man använde borgen. Broborg har ännu två källor intill berget.

(Text från informationstavlor på platsen)

https://kulturbilder.wordpress.comhttps://kulturbilder.wordpress.comhttps://kulturbilder.wordpress.comhttps://kulturbilder.wordpress.com

Nära Fornborgen finns en gravhög som kallas Grimsas hög.

Sägnen om Grimsa

Grimsa var enligt sägnen dotter till en vikingahövding som hade efterlämnat stora rikedomar. Hon hade många friare men hon avvisade dem på olik sätt. Grimsa förblev ensam med sin rikedom.

Åren gick i mörk novemberskymning lade flera skepp till vid Broborg. Beväpnade män steg i land. Vilka var de? Grimsas bror, svarade härföraren. Nu skulle han ta sitt rättmätiga arv i besittning. Grimsa trodde inte på detta utan kallade honom äventyrare och lögnare. Hon lät sitt folk skjuta pilar och rulla ned stora stenar. Men främlingarna började samla ris och antände borgen.

Grimsa beslöt att inte ge sig och ropade ut sin smärta. ”Du brinner, min faders väldiga borg, och min hand är för svag att försvara Dig mot en hop äventyrare.” Så tände hon själv på förrådshusen. Och hela den förnämliga borgen ödelades av elden och röken steg så den syntes ända till Odenstemplet i Gamla Uppsala. Grimsa såg hur takbjälkarna flammade och föll i så häftig gråt att hennes hjärta brast. Härföraren sade sig känna igen sin syster och lät bränna henne på gammalt nordmannasätt. De samlade askan och de brända benen i en urna och över den byggde de en stor gravkulle.

Nära fornborgen finns fortfarande en gravhög som kallas Grimsas hög. Namnet på kullen är belagt sedan 1550-talet. Den är illa skadad och har plundrats flera gånger.

(Text från informationstavlor på platsen)

Vid foten av fornborgen finns också en Trefaldighetskälla.

https://kulturbilder.wordpress.com

Källan som idag har ett svagt flöde har tidigare varit en viktig vattentillgång

Kategorier:fornminnen

Märkt som:, ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s