fornminnen

Hågahögen, Uppsala

Hågahögen kallas även Kung Björns hög och är en gravhög från bronsåldern. Högen ligger i ett gravfält sydväst om Uppsala där det finns resta stenar, stensättningar och tre andra gravhögar. Ungefär 3 km från högen finns fornborgen Predikstolen som är en av Upplands största fornborgar och anlades omkring 1200 f.Kr.  I Årsboken Uppland 1990 förklaras vad en fornborg är:

En fornborg är ett betydande, arbetskrävande byggnadsföretag. Det kräver planering och organisation. Fornborgen är en manifestation av makt och styrka. Det är kanske i första hand så den skall förstås: som samlingsplatsen för ett samhälle, där samhällets hövdingamakt och sammanhållning är manifesterad i byggnadsverket och där samhället ständigt manifesterar sig genom återkommande sammankomster, gästabud och den gemensamma kulten.

Hågahögen anlades omkring år 1000 f.Kr. Den är 45 meter i diameter och 7 meter hög.

https://kulturbilder.wordpress.com

Hågahögen, Uppsala

https://kulturbilder.wordpress.com

Högen grävdes ut under åren 1902 och 1903. Arbetet leddes då av arkeologen Oscar Almgren och även kung Gustav VI Adolf deltog i arbetet. I högen hittades ett guldsmyckat svärd, guldspiraler, ett mantelspänne, rakknivar, bronsknappar och ett stort antal gulddekorerade föremål. Fynden från graven finns på Historiska museet i Stockholm.

kulturbilder.wordpress.com

Några av fynden

Högen är den guldrikaste i Skandinavien och den enda i sitt slag i Mellansverige.

Högen är uppbyggd av grästorvor som ligger över ett stor stenröse. Vid rösets botten hittades resterna av en nästan 3 m lång ekstockskista. Den innehöll brända mansben som en gång varit täckt en stockar.

I Årsboken Uppland 1990 beskrivs gravkistan:

Runt gravkistan fanns ytterligare trärester, som kunde härröra från en gravkammare byggd av ekstockar. Dessa synes ha varit knuttimrade eller staplade till ett ungefär fem till tio meter stort rum, i vars mitt träkistan med likresterna har stått. Det skulle vara intressant att veta, om detta trärum har varit klätt med bonader, fyllt med matvaror och blommor, innehållit möbler och husgeråd, eller om det bara varit ett yttre rum runt träkistan.

 I Håga har man gjort fynd som tyder på järnframställning omkring år 900 f.Kr. Håga har varit en plats där människor bott och verkat över 500 år.

Trots att högen även kallas Kung Björns hög så är inte Kung Björn som regerade i Birka på 800-talet begravd i högen. Birger Nerman skrev 1941:

Den man, som med sådan rik utstyrsel och åtföljd av flera personer gravlagts i en sådan väldig gravhög, måste ha varit en hövding, som rått över stora områden och haft att befalla över många människor. Vi befinna oss här i trakter, där i senare tider svearnas huvudkonungar haft sitt säte, och Hågahögens storlek samt gravgodsets prakt äro fullt jämförliga med förhållandena vid senare tiders konungagravar. Det ligger då nära till hands att tänka sig, att den döde varit en konung över ett svearike av icke obetydliga dimensioner.

Hågadalen

När inlandsisen drog sig bort från Uppsalatrakten för omkring 10 000 år sedan täcktes Hågadalen av ett ca 200 m djupt hav. Med landhöjning och klimatförändringar har området långsamt förändrats från skärgård till dagens landskap. Hågaån i dalens mitt är en liten rest från de vattenmassor som en gång flödade här.

De första människorna slog sig ned i Hagadalen under bronsåldern. Stormansgraven Hågahögen, eller Björns hög som den också kallas, reste sig då 15 meter över havet och låg på en udde i den dåvarande skärgården.

Från järnåldern fram till början av 1900-talet bestod Hågadalen av ängsmark och kogen Nåsten användes för bete. Förr var tillgång till ängs- och betesmark det som begränsade hur mycket man kunde odla. Djuren betade i skogen, på utmarken, och äng och åkerlappar var inhägnade kring gården, inägan. På ängen slogs höet, som mättade djuren i stallet över vintern, och mängden dynga därifrån begränsade åkerns bördighet.

Naturreservat

Hågadalen-Nåsten är ett omtyckt och välbesökt naturreservat med plats för alla. Naturreservatet är drygt 17 kvadratkilometer stort och sträcker sig från Starbo i norr till Stabby i Uppsala-Näsdalen i söder.

När du vandrar i naturreservatet kan du följa i Linnés fotspår. Genom dalen löper hans exkursion Gottsundavandringen och Hågavandringen ansluter i norr. Många av de arter Linné dokumenterade under sina vandringar på 1700-talet finns ännu kvar.

Arvet som vi inte förvaltar på rätt sätt

Hågabefolkningens arv lever kvar i oss efter 120 generationer. Vi ser ut som dem och bär på deras egenskaper. Efter 3 000 år befolkar ättlingarna samma territorium, men idag är den kontinuiteten hotad när politiker och andra aktörer öppnar portarna för storskalig invandring från andra världsdelar.

Inte långt Hågahögen ligger miljonprogramområdet Flogsta som är ett av många skräckexempel på hur politiker utan känsla för landets och folkets historia förfular och förstör våra annars så vackra landskap och kulturmiljöer.

Samma ämne:

Hövdingen från Håga by i Uppland

Inglinge hög

Anundshög

Uppsala högar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s