Textarkivet

Boktips! För kung och fosterland

Boktips! För kung och fosterland. Om soldater och ryttare i Tjällmo 1720-1901. Gunilla Ström, 2010. Boken är utgiven med stöd av Kungliga Patriotiska Sällskapet.


Bokens innehåll är lokaliserat till Östergötland och ett antal soldattorp i Tjällmo (som ligger i Motala kommun).

for-kung-och-fosterland-tjallmo

Berättelsen börjar med att bönderna i Östergötland skrev kontrakt med indelningsverket om att sätta upp ett regemente med 1 200 man som skulle fördelas på åtta kompanier. Genom den modellen skulle bönderna själva kunna fortsätta med sina värv utan att skrivas in som soldater. Bönderna bekostade soldatens uppehälle och för att underlätta livet fick han ett torp, vissa odlingsmöjligheter och djur. Soldattorpet markerades med en rotetavla med kompanitillhörighet och rotens nummer. Soldaten var skyldig att vårda torpet och hålla det i gott skick. I Tjällmo fanns 16 soldattorp. När soldaten var frånvarande under krig eller övningar var det hustruns uppgift att sköta torpet. Det var ett hårt liv. Om mannen avled var rotebönderna skyldiga att värva en ny soldat inom tre månader, men den avlidnes familj fick ingen organiserad hjälp utan tvingades hitta egna vägar för att överleva.

Några av krigen som soldater från Tjällmo var med i.

1741-43. Kriget mot Ryssland. Inget av de följande krigen skördade så många soldater från Tjällmo som detta och de flesta var på hemväg från Finland. (Läs Historien om finska kriget 1741 och 1742 här.)
1757-62. Pommerska kriget.
1788. Krig med Danmark, ”Teaterkriget”.
1788-90. Gustav III:s ryska krig.
1805-10. Pommerska kriget eller Gustav IV Adolfs krig mot Napoleon. Ledde till fångenskap i Frankrike under fem år för många av våra soldater.
1808. Fälttåget i danska Norge.
1808-09. Krig med Ryssland – vi förlorade Finland.
1813-14. Karl XIV Johans krig mot Napoleon.
1814. Krig med Norge – ”Norska fälttåget”. Vi bildade union med Norge.

Vad som hände var att många svenskar dog i såväl sjukdomar som krig. Krigen var inga framgångar för Sverige. De var dåligt planerade och soldaterna hade inte ens utrustning av god kvalitet trots att de var beredda att strida och göra sin plikt.

Varje soldattorp är ett eget öde. Vi får följa familjerna som bodde där och vad som hände med dem. Deras liv och leverne är ett stycke folklivshistoria som ger en inblick i deras vardagsliv. Många berättelser är så spännande att det skulle gå att skriva en längre roman om vilket soldattorps historia som helst. Tragedierna var många med tidig barndödlighet. Det är också berättelser om enkla människor som inte alltid klarade att hålla sig inom lagens ramar när de stal mat eller andra nödvändighetsvaror på grund av sin svåra fattigdom.

Liknande ämnen:

”Många blev borta av upplänningarna”, av Sivert Svärling

Soldattorp i Uppland. Soldatfamiljernas hus och levnadsvillkor

Trettioåriga kriget, Europa i brand 1618-1648.

Indelte soldaten. Erinringar från lägerlif och hemlif på roten.

Kongl. Maj:ts Krigs-Articlar för Des Krigsmagt Til Lands och Sjös (1798)

Öfversigt af allmänna värnpligtens tillämpning i Sverige under förflutna tider. (1879)

Öfversigt af svenska krigsförfattningens historiska utveckling från äldre tider till indelningsverkets afslutande år 1733.

Indelta soldaten

Tjällmo hembygdsgård

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s