Bilder i olika ämnen

Vårfruberga klosterruin, Strängnäs

Vårfruberga kloster var ett nunnekloster inom cisternieserorden och på sin tid ett av landets främsta kloster. Förmögna personer i samhällets toppskikt skänkte pengar och gårdar till klosterverksamheten för att kunna få frälsning för sina själar. En bonad från slutet av 1400-talet, Fogdöbonaden, som nunnorna här broderade finns bevarad på Historiska museet i Stockholm.

Cistercienserordens valspråk var ora et labora – bed och arbeta. Nunnorna som levde här i Vårfruberga kloster tillhörde ett stort kristet samfund. De sträckte sig från Syrien i söder till Norden i Norr. Grunderna och ruinerna uppe på backen visar klostrets omfattning. De ursprungliga murarna är till stor del dolda under markytan.

svenska kulturbildersvenska kulturbildersvenska kulturbildersvenska kulturbildersvenska kulturbildersvenska kulturbilder

Borgruin

Här intill ligger lämningarna efter en mindre borg från tidig medeltid. Du ser resterna av den i form av en stor platå med tydlig kant.

Vårfruberga

Nunnorna var på 1200-talets mitt sannolikt hänvisade till sockenkyrkan. När de 1289 fick flytta hit tog de ett passande namn för klostret. Det blev så småningom Vårfruberga kloster.

Brytningstid

Slutet av 1200-talet var en brytningstid. Birger Jarls söner stred om makten. Magnus Ladulås lät mot slutet av sitt liv donera mark till klostret här.

Borgen

Platån här intill är alltså lämningar av en liten medeltida borg. Den var ett 30-tal meter i diameter och skyddades av en ringmur. I ena hörnet låg ett hus med en stengrund och byggt delvis av tegel.

Borgmark blev till kloster

Under tidig medeltid var kullen där borglämningen ligger delvis vattenomfluten. Tanken var säkert att man skulle ha en vallgrav och genom den ha ett bra skydd mot anfall.

Medeltida borgar var i regel planerade så att man i skydd av vatten eller sankmarker byggde upp en borganläggning på en höjd.

Innanför en mur eller en pallisad byggde försvararna ett bastant hus i flera våningar. I regel var en våning av sten med timrad överdel. Ibland kunde också ett stentorn byggas som skulle fungera som en sista tillflykt om borgen blev intagen. 

Innanför borgmuren fanns ekonomibyggnader av olika slag. En vattentäkt var också nödvändig.

Här på borgplatån finns en stor grop som sannolikt var borgens vattentäkt. Den blev emellertid fylld av bråte när huset brann någon gång i mitten av 1200-talet.

Uppifrån höjden där klostret senare anlades kunde eventuella fiender lätt skjuta pilar in i borgen. När vapnen utvecklades med kraftiga armborst blev borgens läge snart hopplöst. Därför var det kanske ingen uppoffring att donera området till cistercienserorden.

Utgrävningar

Arkeologiska undersökningar som utförds här under början av 1990-talet gav intressanta resultat. Fynd av föremål i brandlager visar att borgens stenhus delvis brunnit i mitten av 1200-talet. Det byggdes upp igen och breddades samtidigt. Borgfolket passade också på att bygga en mur runt kanten av platån.

Rikemansskålar

Skärvor av keramik tyder på att borgen var av mer än regional betydelse. Skålar och krus kom från Tyskland och Frankrike. Sådana brukar påträffas i miljöer där kungar eller andra makthavare var inblandade. Efter att den lilla borgen övergivits tjänade den sannolikt som stentäkt när klostret byggdes. Man verkar särskilt ha hämtat tegel här.

Gustav Vasa

Senare återtog kungamakten fastigheten. Efter befrielsekriget mot Danmark behövdes stora pengar till att betala lån som finansierat en del av krigsansträngningarna. Gustav Vasa drog in klostren till staten och på 1550-talet börjar man kalla denna plats för Kungsberg. I och med det slöts cirkeln eftersom det finns uppgifter om ett Konungsberg redan på 1200-talet. Magnus Ladulås utfärdade ett brev från en borg som hette  Konungsberg och det kan ha varit härifrån.

Vårfruberga klosterruin ligger i Fogdö socken en mil nordväst om Strängnäs.

(Text från skylt på platsen)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s