Olika ämnen

Länna gamla prästgård, Norrtälje

Länna gamla prästgård i Länna söder om Norrtälje uppfördes 1703. Den är Upplands bäst bevarade prästboställe. Redan tidigare har här stått prästgårdar, kanske så tidigt som 1303, då kyrkan i söder, byggdes. I början av 1700-talet stod ett 25-tal olika hus på gårdsplanen med olika funktioner: visthusbod, mangelbod, lagård, fårstuga och magasin. Den gamla drängstugan står kvar nere vid staketet.

svenska kulturbildersvenska kulturbildersvenska kulturbildersvenska kulturbildersvenska kulturbilder

svenska kulturbilder

Har kan man sitta och titta på runstensfragmentet som finns bakom prästgården

Prästgården är byggd efter mönsterritning till typhus för ryttmästar- och kaptensboställen från 1687, men har förlängts till 46 ¾ alnar (ca 28 meter). Socknens bönder högg timmer från prästgårdens skog och bekostade spik och tegel. Kyrkoherden fick själv bekosta fönster, murar, tak och golv. Planlösningen har inte ändrats sedan huset byggdes men takfallet har gjorts brantare. Det ursprungliga taket hade vedtakstäckning. I samband med att den vänstra byggnaden, en andra prästgård, byggdes 1790 restaurerades även den gamla prästgården. Då byttes de tidigare blyinfattade fönstren mot de nuvarande och det timrade huset panelkläddes.

Gamla prästgården uppfördes av kyrkoherde Nils Gåse och gården beboddes därefter av Länna församlings kyrkoherdar fram till 1924, då en tredje prästgård byggdes närmare kyrkan. Gamla prästgården fungerade som prästfamiljens bostad fram tills det andra huset (i vinkel med den gamla) byggdes 1790. Gamla prästgården fortsatte dock att användas som samlingslokal och andaktsrum, som arbetsplats för präst och prästfru, som bostad åt pigor, som bakstuga och som rättarebostad. Prästfamiljen bedrev jordbruk här fram till 1910. Jordbruket är fortfarande ett av Uppsala stifts största arrendejordbruk, arrendatorn bor i den andra prästgårdsbyggnaden på tomten. Under 1950- och 1960-talen hyrdes prästgården ut till sommargäster och kom sedan att stå tom och förfalla.

En ny fas inträdde när huset blev byggnadsminnesmärke 1985. Då gjordes en byggnadshistorisk undersökning, som 1994 resulterade i att ett noggrant restaureringsarbete påbörjades med medel från Länna-Blidö-Riala kyrkliga samfällighet, från Länsstyrelsen och med många frivilliga insatser. Prästgården återinvigdes den 10 augusti 2003.

(Text från skylt på platsen)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s