Sevärda platser

Vendels kyrka, Vendel, Tierp

Efter arkeologiska utgrävningar i Vendel i slutet av 1800-talet hittades 12 imponerande båtgravar och två kammargravar. De döda hade placerats i aktern i sina båtar tillsammans med sina svärd och andra föremål. Gravarna hittades nära kyrkogården sydost om Vendels kyrka. Gravarna kan ha varit från omkring 600-talet och senare. Tiden mellan år 550 och 800 e.Kr. har fått namnet Vendeltid eller vendelkulturens tid. Bara ett par kilometer från kyrkan finns Ottarshögen som är en gravhög från 500-talet och kan till sin storlek jämföras med de imponerande gravhögarna i Uppsala. I Ottarshögen kan den mäktige sveahövdingen Ottar Vendelkråka ha begravts. Dessutom finns flera andra gravar alldeles nära högen.

vendels-kyrka-1-tierpx2

Till höger i bild står vendelmonumentet intill den plats där båtgravarna upptäcktes

vendels-kyrka-11-tierpx2

Vendelmonumentet

vendels-kyrka-10-tierpx2

vendels-kyrka-12-tierpx2

vendels-kyrka-6-tierpx2

Här i backen utanför kyrkan hittades båtgravarna

År 1937 invigdes Vendelmonumentet för att påminna om bygdens spännande historia. Monumentet står nu vid den plats där båtgravarna upptäcktes. På monumentet står det att läsa:

Här jordades i sina
skepp åren 600-900
män av ädel ätt
troget följande
stolta traditioner
från folkvandringarnas
dådrika dagar.

På den plats där kyrkan nu står kan det tidigare ha funnits en stavkyrka i trä. Många stenkyrkor föregicks av stavkyrkor som var den vanligt förekommande byggnadsstil som man kan se spår av än idag i äldre välbevarade stavkyrkor i Norge.

Vendels kyrka ligger på en höjd med storslagen utsikt över omgivningen. Kyrkor byggdes ofta på platser som varit hedniska kultplatser tidigare och det var ofta på högt belägna platser.

Sakristian är från 1200-talets senare del och den äldsta delen av kyrkan. Kyrkan stod färdig och invigdes 1310. Kyrkan målades under 1300-talet, men av dessa målningar finns endast en liten del bevarade och de återfinns i sakristian. Under åren 1451-52 fick kyrkan nya kalkmålningar som skickligt utfördes av Hannes yuan Malare (Johannes Iwan), som också dekorerat Alunda kyrka och Östra Ryds kyrka. Enligt Peringskiöld avled han mitt under arbetet med målningar i Alunda kyrka år 1465.

vendels-kyrka-22-tierpx2vendels-kyrka-26-tierpx2vendels-kyrka-24-tierpx2vendels-kyrka-20-tierpx2vendels-kyrka-15-tierpx2vendels-kyrka-13-tierpx2

vendels-kyrka-50-tierpx2

Utsikt från kyrkan

Det äldsta föremålet i kyrkan är dopfunten vars överdel fanns med vid invigningen 1310. Predikstolen är från 1685 då den skänktes av brukspatronen vid Wattholma och Gysinge samt ägaren av Bergby i Vendels socken Anders Larsson Höök och hans hustru Anna Mackeij. År 1752 fick predikstolen grön färg. Orgeln i kyrkan är från 1896 av J. Magnusson och omfattar 17 stämmor, fördelade på två manualer.

I sakristian finns en 1600-talsskulptur av en kvinna med ett ankare, en symbol för Hoppet. I kyrkan finns några värdefulla äldre textilier; ett från Örbyhus under Banérska tiden och tre brudpällar, varav en från 1600-talet.

Norr om kyrkan finns prästgården och klockstapeln som uppfördes 1734 och reparerades 1871. Det finns två kyrkklockor.  Storklockan gjöts 1837 av S. C. Grönwall och lillklockan 1732 av Eric Näsman, bägge från Stockholm.

I kyrkan finns en text som sammanfattar kyrkans historia:

Kyrkan med sakristia invigdes år 1310. Vapenhuset byggdes något senare. Tegelvalv inslogos i långuset och vapenhuset omkr. 1450, varpå hela kyrkorummet målades av Johannes Ivan 1451-52. Sakristians dekorering gjordes redan i början av 1300-talet. Predikstolen uppsattes 1685. År 1736 tillbyggdes nykyrkan, murmålningarna överkalkades och alla fönstret förändrades, bänkinredningen insattes 1757 och altartavlan målades 1752. Orgeln och läktaren uppsattes i västra delen 1762 och flyttades till nykyrkan 1930.

Inne i vapenhuset finns en båt som är byggd för att visa hur de båtar som fanns i vendelgravarna kan ha varit byggda. Båten har fått namnet Ottar och är byggd av Åsa Egerqvist som använt Årbybåten som förebild. Den båten hittades i en kvinnorgrav på gården Årby nära Rasbokil och är samtida med vendelbåtarna. Båten i vapenhuset är mindre än de verkliga vendelbåtarna.

Mer från Vendel:

Hjälm från Vendel

Hjälm från Vendel (550-600 e.Kr)

Vendeltidsmuseet, Tierp

Vendelvanten, Vendel, Tierp

Vendels kyrka, Vendel, Tierp

Ottarshögen, Vendel, Tierp

Spjutspetsar från Vendel.

Vendeltida betsel från Vendel i Uppland

Boktips! Tierp tar tillvara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s