Runstenar och bildstenar

En mycket god tegn

En tegn (tägn eller thegn) med stavningen þegn i Norden är en beskrivning av en välrenommerad man i den övre samhällshierakin. En ansedd man med hög rang. Tegn betyder ”fri man, krigare” och kan vara en titel. Det användes under vikingatiden och ordet förekommer på många runstenar. Den beskriver då ett man som är ”mycket god” och sannolikt har uträttat sådant som varit till gagn för en bygd eller ett samhälle. I beskrivningen av runsten Vg 137 beskrivs tegn så här: ”Ordet tägn har en hedrande men något oklar betydelse av bofast gift man med högt anseende.” Redan att vara bofast och gift var förknippat med mognad och status. I kombination med gott anseende för något slags uppdrag inom den militära hierarkin eller i samhället blir det oslagbart.

Ordet beskrivs lite olika och vid runstenen Vg 151 beskrivs tegn på det här sättet: ”Betydelsen av ordet ”tägn” har diskuterats bland språkforskare. Kanske betyder det helt enkelt ”fri man”, men det kan också ha haft en innebörd ”högättad man” eller ”krigare i kungens hird”. I Västergötland är beteckningen ”tägn”, relativt vanlig, och har då antagligen haft en allmännare betydelse.” I anslutning till runsten Vg 108 beskrivs tegn så här: ”Ordet tägn betyder förmodligen ”medlem av (kungligt) krigarfölje”.”

tegn-vg-vg59.png
þign, från runsten Vg 59.

Det är från riksantikvarieämbetet som informationen kommer och där är man inte helt klar över om tägn kan ha haft olika betydelse i olika delar av landet. Det är nog svårt att säga om personer med namnet Tägn har haft namnet på grund av en koppling till en titel eller om det är ett namn sprunget från en finare familj, som givit sina söner namn med högre status.

Många namngivna ”tegnar” har fått runstenar ristade till minne av sig, och det var inte vem som helst som man reste runstenar över. Det var medlemmar i de aristokratiska familjerna som hade det politiska inflytandet och den militära makten som fick stenar resta efter sig. Det var lokala personföredömen vars titlar och gärningar vi inte alltid vet så mycket om.

Hur blev man en tegn? Valdes man av lokalsamhället? Var det en man som var både populär och hade lämpliga egenskaper som fick uppdraget naturligt efter en tids skolning? Var det alltid från de aristokratiska familjerna som tegnarna kom?

Ordet tägn användes i England, Sverige och Danmark och stavades lite olika. I England förekommer det i handskriva dokument. Wikipedia säger:

I engelskan används ordet av historiker för att beskriva en aristokratisk klass i en rang underordnad earlarna. I dokument där ordet översatts till Latin användes översättningen miles, det vill säga soldat eller tjänare. Joseph Bosworth beskriver en tegn som en person som ”är engagerad i en kungs eller drottnings tjänst, antingen i hushållet eller i landet” och tillägger att ordet ”gradvis erhåller en teknisk mening, och blir en term som betecknar en klass”. Ordet tegn levde kvar i Skottland och den mest kände tegnen är Shakespears Macbeth, som i början av pjäsen är Thane of Glamis.

När det gäller betydelsen i Danmark och Sverige skriver Wikipedia:

Ordets betydelse i Skandinavien är mer oklar. Enligt riksantikvarieämbetet är de två huvudalternativen fri bonde, odalman, respektive krigare, medlem av kungens hird. Det förekommer även tolkningen att en tegn ursprungligen är en person med funktion i religiösa ritualer, närmare bestämt en försångare (danskans degn).

I Danmark kan man läsa på runstenarna om ”thegnar” vilka troligtvis stod kungen nära, samt ”drengar”, det vill säga stormän. I Sveariket norr om Mälaren förekommer inte ordet ”thegnar” på runstenarna vilket ger tydliga bevis på att den inte alls har att göra med sveonernas maktorganisation. Titeln ”dreng” förekommer dock även där. Thegn användes dock norr om Mälaren som tillnamn eller som mansnamn, och förekommer som en namndel. Den döde är ofta berömd som goþan þægn (duglig tägn), harþa goþan þægn (mycket duglig tägn), þrottaR þiagn (stark tegn), osv., men även þægna fyrstr (främste bland tägnar) förekommer.

Det går nog att spekulera vidare i att en tegn var en god och föredömlig person som fyllde en viktig funktion för att upprätthålla samhällsordningen. Ordet tegn förekommer på den hedniska runstenen Vg 150 vilket ger vid handen att ordet kan ha förekommit redan under hednisk tid och levt kvar i omkring hundra år eller tills andra titlar infördes. En annan mera känd titel är jarl, som har haft en högre rang än tegn. Jarl var en formell titel för ett ämbete som avskaffades år 1308.

Vanligast förekommande är begreppet eller namnet på runstenar i norra Danmark, Skåne och Västergötland. I Sörmland och Uppland är Tegn mera ett personnamn än en titel, men kan då vara ett namn som indikerar en viss status.

Här är några av runstenarna som är ristade efter män som var ”en god tegn”, som hette Tegn eller där namnet Tegn finns med på stenen.

Tegn som personnamn på runsten Sm 71

”En god tegn” på runsten Dr 343

”Aslak, en mycket god tägn” på runsten Vg Nor1997;27

”Funnen…, en mycket god tägn” på runsten Vg 157

”Kane… en mycket god tägn” på runsten Vg 152

”Germund…en mycket god tägn” på runsten Vg 115

”Ödkel en mycket god tägn” på runsten Vg 102

”Gere en mycket god tägn” på runsten Vg 158

”Frösten… en mycket god tägn” på runsten Vg 137

”Ogmund en mycket god tägn” på runsten Vg 150 (Hednisk runsten)

”Vive, en mycket god tägn” på runsten Vg 151

”Dag…en god tägn” på runsten Vg 101

”Veurd…en mycket god tägn” på runsten Vg 73

”…en mycket god tägn” på runsten Vg 108

”Öjvind, en mycket god tägn” på runsten Vg 62

”Fot… en mycket god tägn” på runsten Vg 59

”Germund…en god tägn” på runsten Vg 8

”Björn…en god tägn” på runsten Vg 113

”Tägn” på runsten U 999

”Tägn” på runsten U 990

”Tägn” på runsten U 937

”Tägn” på runsten U 372

”Tägn” på runsten U 991

”Tägn” på runsten Sö 237

”Tägn” på runsten U 935

”Tägn” på runsten U 201

”Tägn” på runsten U 131

”Tägn” på runsten U 34

tegn-vg-vg59.png

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s