Olika ämnen

Begravningsvapen för Anders Appelbom (f. 1652, d. 1721)

Amiral och friherre Anders Appelbom föddes i Dorpt (Dorpat, Estland) den 10 november 1652 och avled i Stockholm den 22 maj 1721. Han gifte sig i första äktenskapet med Catharina Margareta von Schönfelt (som var hans kusins dotter) och i andra äktenskapet med Brita Christina Clerk, dotter till Hans Clerck och Anna Bure.

Släkten härstammar från Västergötland. Anders Appelbom upphöjdes i friherrlig värdighet 18 juni 1719 på Karlberg av drottning Ulrika Eleonora och introducerades 1720 under nr 164 men slöt själv sin ätt på svärdssidan 22 maj 1721.

Texten på begravningsvapnet lyder:

”Kongl Maij:t troMan och fordom Admiral Then Högwälborne Hr: Anders Appelbom Friherre och Herre av Christinaeholm är födder i Dorpt A 1652. d 10 Novembr. Afsomnade i Stockholm A 1721. d 22 Maij och ligger här begrafwen tillika med sin Son Den Högwälborn H Otto Johan Appelbom – som föddes i Stockholm 1708 d. 29 Januarij och döder på Christinaeholm 1720 d 26 Septemb.”

Begravningsvapen för amiralen friherre Anders Appelbom till Kristineholm f. 1652 d. 1721
jämte hans son Otto Johan Appelbom f. 1708 d. 1720.

Små anvapen finns i rankverket.

Huvudbaneret, som på baksidan har traditionella tvärgående ribbor med uttag för bärstången, består av en fransk fyrdelad sköld av samma typ som det Wachschlagerska huvudbaneret där korsarmarna som delar skölden blir smalare in mot hjärtskölden. Ingenting i de fyra fälten antyder ätten Appelboms släktskap med äldre adliga Appelbomska ätten.

De två hjälmarna har smal huvudform och visirets skruvar är låga och pyramidformiga med en fyrpassformig bricka. Hjälmkragens ögelformade inskärningar har en spetsig avslutning. Alla dessa olika detaljer ingår i det Prechtska formspråket. Hjälmtäckets akantus är fortfarande formad i tre enheter längs sidorna och bildar upptill bakgrund för hjälmarna.

Nedanför skölden är en oval kartusch fastsatt och från dess övre del sträcker sig lagerkvistar uppåt längs hjälmtäcket. På lagerkvistarna är de Appelbomska sexton anvapnen placerade under gemensam krona medan ett språkband på var sida berättar vilka som är fäderneanor respektive möderneanor. En ovanlig markering syns på dexter sida (höger) där tredje vapnet är ensamt och visar det Appelbomska friherrevapnet. Kartuschens text berättar att:

Nedanför kartuschen hänger ett skulpterat språkband med texten: ”Här ligger Fadern med sin Son”. Sonen, Otto Johan Appelbom, begravdes i november 1720 i Vallentuna kyrka medan faderns gravsättning skedde året efter. Huvudbanerets anvapen visar en blandning av icke fulltaliga generationer och följer inte det traditionella mönstret med åtta plus åtta anor.

Appelboms huvudbaner skulle kunna vara tillverkat i den Prechtska verkstaden likaväl som det Clerckska huvudbaneret från 1711 som också nns i Vallentuna kyrka, mittemot det Appelbomska.

kulturbilder.wordpress.com

Begravningsvapen är släktvapen som bars under en begravningsprocession för att manifestera minnet av en avliden adelsman. Under vapnet fanns en kort minnestext. Vapnet var skulpterat i trä och målat. Det placerades efter begravningen i den kyrka som den avlidne hade koppling till.

Bruket av begravningsvapen inleddes i slutet av 1500-talet och hade sin storhetstid under 1600-talet för att sedan upphöra. Det var främst adeln som använde sig av dessa vapen och idag ser man dem i många kyrkor.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s