Olika ämnen

Boktips! Sveriges historia 13000 f Kr – 600 e Kr.

År 2010 invigde Historiska museet en utställning om Sveriges historia. Den handlar om Sverige från början av 1000-talet och framåt. I samband med den utställningen presenterades bokserien Sveriges historia. Stig Welinders bok Sveriges historia 13000 f Kr – 600 e Kr är del 1 i en serie av 8 böcker om Sveriges historia. Övriga böcker i serien är:

Sveriges historia: 600-1350. Del 2 (Dick Harrison, Bo Eriksson)
Sveriges historia: 1350-1600. Del 3 (Dick Harrison, Bo Eriksson)
Sveriges historia: 1600-1721. Del 4 (Nils Erik Villstrand)
Sveriges historia: 1721-1830. Del 5 (Elisabeth Mansén)
Sveriges historia: 1830-1920. Del 6 (Bo Stråth)
Sveriges historia: 1920-1965. Del 7 (Yvonne Hirdman, Jenny Björkman, Urban Lundberg)
Sveriges historia: 1965-2012. Del 8 (Kjell Östberg, Jenny Andersson)

Redaktör för bokprojektet är Dick Harrison.

sveriges-historia

Om man först bläddrar lite i boken och tittar på några av de många bilderna och samtidigt skummar igenom texten så ger det hela ett bra intryck. Boken är på 472 sidor plus källhänvisningar. Det är ingen tvekan om att ett omfattande och grundligt arbete har lagts ned på att skriva boken och så långt är det bra.

Men boken är en del av ett större projekt där ett statligt museum och det väletablerade bokförlaget Norstedts har samarbetat med kända historiker. Huvudredaktör för projektet är Dick Harrison. Två inledningar har skrivits, en av Dick Harrison och en av Bozena Werbart, och författaren har skrivit ett kort förord.

På baksidan av boken presenteras innehållet så här:

”Det här är boken om tiden innan Sverige fanns. Den började när människorna i den smältande isens spår vandrade in i landet söderifrån för femton tusen år sedan. De första människorna, som var jägare, fiskare och samlare, förflyttade sig successivt norrut. I Jämtland och Norrbotten såg deras efterföljare de sista resterna av isen smälta bort ungefär 7 500 år före Kristus.

Vid tiden för bokens slut befolkade välbeställda bondesläkter och småkungar gårdar från Öresund i Skåne till Skuleberget i Ångermanland. Deras arbetsfolk och trälar ärjade kornåkrar, vallade boskap, smälte fram järn och dukade gästabudsbord med bronskittlar och glasbägare från verkstäder på kontinenten och Brittiska öarna. Under de många årtusendena däremellan vimlar första bandet av Sveriges historia av högst olikartade människor, som alla levde sina liv inom det område som nu råkar vara kungariket Sverige. Idag möter vi spåren efter alla dessa människor som föremål och platser: arkeologiska utgrävningar – som fyller museernas montrar, magasin och arkiv – och synliga fornlämningar i lanskapet.

I den här boken möter läsaren förhistorien på ett helt nytt sätt. Författaren har med sakkunskap lyssnat på och uttolkat de stumma föremålen och platserna och givit dem ord, mera sina egna än de sedan länge döda människornas. Tillsammans berättar de om tiden före den skrivna historien, om avlägsna och annorlunda människor.”

Många som har läst innehållet har framfört synpunkter eller skrivit recensioner. ”Rörig, men välskriven”. Ungefär så kan man tolka kritiken av dem som har läst boken. Intresset har varit stort eftersom det är första gången på decennier som ett stort bokverk om Sveriges historia har publicerats. Den kritik som är mest vanlig är att Welinder har valt att överge de klassiska tidsåldrarnas kronologi.

”Men den här boken, som skildrar de nästan 14 tusen åren är ett ständigt fnattande. På en sida kan föremål från 12 hundra f Kr skildras, för att sedan följas av något från 12 tusen f Kr som kan följas av något från 120 år e Kr som kan följas av något 300 år innan som kan följas av något från 700 år senare som kan följas av något från 8 tusen år tidigare. Det lär vara något modernt, att avskaffa kronologin (äldre stenålder följs av yngre stenålder som följs av bronsålder som följs av järnålder)….. Synd att gamle professor Welinder fastnat för denna modenyck.”

Welinder har fått beröm för att han skriver bättre än andra arkeologer, den huvudsakliga kritiken gäller hur innehållet har redigerats.

En kritiker skriver:

”Efter att (två gånger) ha tagit mig igenom 470 sidor med noggrant beskrivna fynd från otaliga utgrävningar, vadat genom högar med benflisor, flintavslag och krukskärvor, kan jag bara konstatera att så värst mycket klokare har jag nog inte blivit. Snarare förvirrad.

Welinder visar fram en enorm mängd fynd och fyndplatser men jag går vilse bland alla detaljer. Läsare med mitt kunskapsläge behöver hjälp med att lägga det enormt komplicerade pussel som vår forntid utgör, inte fler pusselbitar!

En anledning till min förvirring är att det saknas en tydlig struktur i boken. Professor Welinder har av någon anledning valt att frångå den kronologiska, men vilken modell han istället använt är ganska oklart (och jag har som sagt läst boken två gånger med ganska kort tid mellan).”

En annan person som läst boken skriver:

”Denna volym kunde ha varit mycket mer intressant om den inte bara handlat om massa utgrävningar. Fokus borde istället varit hur människor levde under denna tid.”

Ytterligare en synpunkt från en läsare::

”Jag håller med om att boken i många stycken inte är så spännande och livfull. Men den känns väldigt saklig och grundlig.”

En mera genomarbetad recension har skrivit av Bengt Nordqvist och den kanske kan vara representativ för någon som har läst boken noga och dessutom har stora kunskaper om innehållet. Här är några av Nordqvists kommentarer:

”Hur tycker jag att han lyckats? Min åsikt är att Stig är duktig med att ge oss ett spännande läsäventyr. Han har lyckats med att synliggöra att historia är en kedja av mänskliga handlingar. Han lyckas också med att vrida och vända på historiska företeelser som återkommande förekommer genom långa tidsrymder – som prestige, makt etc.”

*
”Den är på nästan 500 sidor. Vilket i sig är ett riktigt praktverk. Han får med en imponerande stor mängd kunskap och många spännande vinklar på vår förhistoria. Det är mycket få av dagens arkeologer som skulle kunna prestera något motsvarande. Arkeologiska fakta omvandlas till begriplig information och presenteras spännande och lättläst så att alla som vill kan ta åt sig den bild av förhistorien som Welinder har levererat i bokform. Därmed kan jag med lätthet konstatera att boken fungerar alldeles utmärkt som läsebok.”

*
”Men hur är det med påståendet om ett – ”oundgängligt referensverk? Det är nu som problemen tornar upp sig. För det går inte att avgöra vad i texten som är Stigs egna tolkningar och slutsatser kontra vad som är forskarnas (d.v.s. de ursprungliga fakta som Welinder har använt sig av för att skriva sitt historieverk). För här blandas fakta och läsäventyr i en egentillverkad blandning.”

*
”Sedan vill jag göra alla läsare av boken uppmärksamma på att texten är full av faktafel. Jag skall bara ta upp exempel, som berör Finnestorp och som finns på sidan 278. Exempel på fel är: – ån heter inte Tidan, utan Lidan. De brända benen låg inte runt, utan i eldstaden. Benen låg inte utefter, utan de låg i lagret under träbryggan (dvs åldersmässigt åtskilda) etc. Det jag vill göra läsaren uppmärksam på är följande – låt er inspireras och fascineras – läs och njut, men vill ni ha fakta – då måste ni gå till de ursprungliga publikationerna eller till äldre övergripande verk som exempelvis Burenhults ”Arkeologi i Norden”.”

*
”Jag vill avslutningsvis påminna läsaren om Stigs egna ord: ”Detta är ingen lärobok. Det är ingen uppslagsbok heller. Visserligen är det mesta som står i den sant, men här står inte hela sanningen…Boken är min läsebok…””

Kritikernas synpunkter på innehållet är värda att ta till sig. Ytterligare något man kan fundera på är vad Welinder själv säger i boken:

”Inom arkeologin ordnas likartade fynd och fyndplatser med geografiska och tidsmässiga avgränsningar i kulturer. Före 1960-talet uppfattades dessa kulturer som folk eller etniska grupper. Jag har i görligaste mån undvikit detta problematiska begrepp i den här boken. Det går att klara sig utan…”

Historieboken ”Sveriges historia 13000 f Kr – 600 e Kr” är verkligen en läsebok. Den är välskriven är lätt att läsa. Nyfiket vill man läsa vidare sida efter sida och ta till sig innehållet. Samtidigt får man uppfattningen att Welinder på grund av tidsandan tonar ned betydelsen av etniciteter av rädsla för att framställa vissa folk och kulturer som mer eller mindre avancerade eller utvecklade än andra.

Boken skildrar nio tiondelar av den tid det bott människor i Sverige. Dessa människor var inte vilka människor som helst, de är våra förfäder. Vi är deras ättlingar och det är vår plikt att vårda det land vi ärvt.

Sveriges historia 13000 f Kr – 600 e Kr.
Stig Welinder, 2009
472 sidor

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s