Olika ämnen

Västra Eds gamla kyrka

Eds gamla sockenkyrka i sten uppfördes så tidigt som i början av 1100-talet och bestod då av ett rektangulärt långhus, i öster avslutat med korabsid. Den smala rundgångsportalen i västligaste partiet hör till denna äldsta del. Under senare delen av 1200-talet tillbyggdes de två korsarmarna.

kulturbilder.wordpress.comkulturbilder.wordpress.comkulturbilder.wordpress.comkulturbilder.wordpress.com

kulturbilder.wordpress.com

Runsten Sm 147 i mitten av bilden

kulturbilder.wordpress.com

Det nuvarande koret mot öster tillkom vid 1300-talets ombyggnad liksom sydmurens korportal, som är lätt spetsbågig och där tegel användes i omfattningen. Tegel började komma i bruk vid kyrkobyggen i Sverige omkring denna tid. Under 1400-talet välvdes taket med ribbvalv. Då tillkom även sakristian norr om koret. Det sista ledet i kyrkans byggnadshistoria, det Götherhielmska gravkoret, uppfördes på 1760-talet. Detta kor var det enda som bevarades vid kyrkans rivning, eftersom det skulle tjänstgöra som socknens bisättningshus. Koret restaurerades åren 1933 och 1963.

Vid medeltidens slut rymde denna helgedom en enastående skatt av skulpturer och andra inventarier. Att utsmyckningen var så rik har samband med att socknen ligger i herrgårdsbygd och att Vinäs hade patronatsrätt över kyrkan.

Denna gamla sockenkyrkas förfall hade börjat när den gamla kyrkan invigdes år 1863. Enligt beslut i kyrkostämman år 1867 beslöts, i samråd med Riksantikvarieämbetet, att ”gamla kyrkan skulle anordnas till passande ruin”. Gamla kyrkogårdsmuren skulle under vintern köras ner på Storsjöns is, taket i ekspån skulle rivas, jord påföras och klängväxter planteras.

Högaltarskåpet, ett rikt skulpterat Lübecksarbete daterat 1527 och skänkt av paret Trolle-Grip på Vinäs, ”förärades till” Statens historiska museum, där det nu hänger på hedersplats. Även några andra inventarier bortskänktes då, och det som inte togs i bruk i nya kyrkan låg kvar i ruinen till 1910. Då såldes de återstående skatterna till Statens historiska museum, inalles 23 föremål. I nya kyrkans sanktuarium förvaras nu resterande föremål, som järndörren från 1300-talet. Där finns även den heliga Katarinas bild, som återkom till socknen år 1938 genom Vitterhetsakademins försorg på initiativ av dåvarande prosten Malmberg.

Först år 1921 restaurerades ruinen på initiativ av dåvarande ägaren till Vinäs säteri, K. A. Gustafsson. Den sista omfattande restaureringen genomfördes på 1970-talet under länsaktikvarieämbetets ledning.

Eds gamla sockenkyrka ligger i Västerviks kommun.

(Text från skylt på platsen)

Utanför ruinen står runsten SM 147.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s