Olika ämnen

Akvedukten i Håverud

Akvedukten i Håverud är ett så speciellt byggnadsverk att den ses som en teknisk innovation. Den blev en lösning på ett transporttekniskt problem. Som byggnadsverk kom den med tiden att bli en attraktion av internationell klass. Akvedukten är byggd som en balkbro i stålplåt upplagd på betongplintar, med en spännvidd på 32,5 m. Plåtkonstruktionen byggdes av Bergsund Mekaniska Verkstad i Stockholm och är sammanfogad med 33 000 nitar.

Det är just därför som denna lilla plats Håverud, som årligen besöks av hundratusentals människor, har kommit att bli ett center – inte bara för kanalfarande utan i ännu större utsträckning för besökare på land. Man kan utan överdrift påstå att Håverud kommit att bli navet i landskapet Dalslands turism. Håverud ligger i Melleruds kommun.

kulturbilder.wordpress.comkulturbilder.wordpress.comkulturbilder.wordpress.comkulturbilder.wordpress.comkulturbilder.wordpress.comkulturbilder.wordpress.comkulturbilder.wordpress.com

Dalslands kanal

Dalslands kanals sjösystem består av ett pärlband av stora och små sjöar, vikar, fjordar och idylliskt slingrande kanalstumpar som binds samman av totalt ca 12 km grävs och sprängd kanal.

Sjösystemet är sammanlagt 240 km långt och sträcker sig från Vänerns västra sida vid Köpmannebro. Rakt igenom Dalsland, vidare in i sydvästra Värmland upp emot gränsen mot Norge. I denna labyrint av sjöar finns 17 slusstationer med totalt 31 slussar. Den sammanlagda fallhöjden är 66 meter.

Det var dåtidens behov av rationella transporter av förädlade järn- och trävaror som ledde fram till kanalens tillkomst. Den legendariske ingenjören Nils Ericsson kom att svara för projektering och byggnation och i september 1868 invigdes Dalslands kanal av Kung Karl XV.

Under många årtionden spelade kanalen en viktig roll som transportled för gods- och personbefordran, men också för postgång. I takt med utbyggnaden av väg- och järnvägsnätet kom dock frakterna av gods att successivt minska. I början av 1970-talet lämnade den sista fraktbåten Dalslands kanal.

Dalslands kanal är idag klassat som riksintresse för kulturminnesvården. Den passerar genom gammal kulturhistorisk bygd och landskapsavsnitt med stora naturvärden. Därför är den sedan lång tid tillbaka katalysatorn i en betydande turistindustri. Dalslands kanal anses vara en av världen vackraste vattenvägar.

Fakta om kanalen

Den byggdes 1864 – 1868 av ingenjören Nils Ericsson. Det finns 31 slussar och 17 slusstationer. 12 km av kanalen är grävd eller sprängd. Den går från Köpmannebro vid Vänern genom Dalsland, in i sydöstra Värmland till sjöarna Stora Lee i Väster och sjön Östen i norr. Kanalen har 250 km segelbar farled. Den mest besökta platsen längs kanalen är Håverud.

(Text från skylt på platsen)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s