Runstenar och bildstenar

Runstenar Östergötland – Ög 99

Ög 99, Hov, Mogata socken, Hammarkinds härad, Söderköping

kiʀmutr • auk : anutr : þiʀ : ristu : sten : þisa : iftʀ : suta : faur : sin : biarki : kuþ saul : has

Germund och Anund de reste denna sten efter Sote, sin fader. Frälse Gud hans själ

Runsten i granit, ca 180 cm hög. Stenen står i ett gravfält alldeles nära en rest sten.

Daterad till ca 1020-1050.

Svenska Kulturbilder

Kult vid Hov

Här är ett stort område med gravhögar och andra forntida gravar. De över 100 fornlämningarna är belägna på krön och sluttningar av en åsrygg längs en 400 meter lång sträcka.

Gravformerna är övervägande runda. Här finns minst ett dussintal gravhögar och över 80 runda stensättningar, det vill säga flacka gravar av sten. Dessa gravar har ofta stenlagd kant som kallas kantkedja. Det är en vanlig konstruktionsdetalj på forntida gravar.

Från yngre järnålder

Gravformerna är karaktäristiska för yngre järnåldern. På gravfältet finns även en treudd, en rest sten och en runsten. En äldre uppgift nämner tre domarringar.

Gårdsgravfältet

Det stora antalet gravar tyder på att här fanns en betydande gård under järnåldern. Under varje generation begravdes människor från gården och var det en stor gård blev det förstås många gravar. Dessutom får man förmoda att här även finns gravar som ligger utan synligt märke ovan jord. I områdets västra del kan du se en stensättning som förefaller vara delvis byggd över en annan stensättning.

Treudden

Treudden ligger i västra delen av gravfältet. Den har 10 meter långa och insvängda sidor och är ett par decimeter hög. Treuddar är märkliga och har ofta visat sig vara fyndtomma vid undersökningar. Kanske är de byggda som minnesmärken efter anförvanter som försvann eller avled utomlands.

Runstenen

Runstenar är också minnesmärken men i skriftlig form. Seden att resa runstenar var en statushandling och något som endast stormännen hade råd med. Den runsten som står på gravfältets mellersta del intill en rest sten har möjligen funnits där sedan järnålderns slutskede. Stenens text säger att de kristnade Germund och Anund reste stenen till minne av sin far Sote. De önskar frälsning för sin fars själ och kanske Sote ligger begravd under någon av gravhögarna.

Kultnamnet Hov

Gårdens namn är Hov och det tyder på att här kan ha varit en kultplats för dyrkan av Oden och de andra förkristna gudarna. För de kristna måste en sådan plats ha varit en styggelse.

Forntidens människor

Om forntida människors föreställningar om gudar och kult i samband med detta vet man en del. Enstaka ögonvittnesskildringar från hedniska begravningar finns bevarade. För järnålderns människor fanns flera gudar och dessa hade olika egenskaper. Oden var den främste och förknippades med konsten att forma runor. Runorna ansågs som magiska och runmästaren var sannolikt en både respekterad och fruktad person.

Ett gudahov var en plats där människorna samlades till kultiska aktiviteter. I Håkon den godes saga beskrivs hur bönderna samlades i det Hov som fanns i Tröndelagen.

Inslag i kulten var ett heligt gästabud där offerdjur slaktades och blod stänktes på både människor och gudabilder. Sedan åt man av köttet och drack skålar för gudarna och minnesskålar för döda släktingar.

Huruvida liknande aktiviteter ägt rum här vid Slätbaken vet vi inte. Runstenen som indikerar en stormannaätt är intressant i sammanhanget eftersom det var stormännen som kunde hålla med en stor hall där bönderna kunde samlas. Kanske Sotes släkt i själva verket var kultledare under järnåldern? I så fall förstår vi sönerna Germunds och Anunds förhoppning om att Gud skulle frälsa hans själ!

(Text från skylt på platsen)

Svenska Kulturbilder Svenska Kulturbilder Og99-7-utsikt-mot-slatbaken

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s