Sevärda platser

Sevärda platser – Bornholm, Danmark

Bornholm är en ö som ligger i södra Östersjön. Den är ungefär 588 km² stor och har ca 41 000 invånare. Ön tillhör Danmark men blev en del av Sverige efter freden i Roskilde 1658. Två år senare fick danskarna tillbaka ön genom freden i Köpenhamn.

Landskapet liknar landskapet i Skåne. Bebyggelsen består av korsvirkeshus, många hus i tegel och villor, relativt stora sådana, huvudsakligen i variationsrikt yttre. Man ser endast några få områden med likartade eller uniforma hus. Som turist slås man av att det inte finns några höghus, inga storskaliga köpcentrum inga bankpalats i glas och betong och inga områden med hyreskaserner eller förtätade orter. Allt är småskaligt och luftigt. Det storskaligt moderna lyser med sin frånvaro. De bornholmska byggnaderna skapar en trivsam atmosfär.

Man kan ta sig fram genom att gå, cykla eller åka bil. Det är lätt att hitta parkering och den decentraliserade stadsbilden gör att det inte blir köer i trafiken. Allt flyter lugnt och ingen tutar eller kryssar sig fram i trafiken. Ön är cykelvänlig och det finns gott om cykelbanor bredvid de stora vägarna. Det går att cykla runt ön utan att förta sig och boende finns alltid att tillgå på rimligt cykelavstånd.

Det närmaste Bornholm man kan komma i Sverige är Gotland. Det finns flera likheter, även om skillnaderna också är stora. Det rurala landskapet och småskaligheten är likartad, liksom de fortfarande synliga gårdstecknen som liknar gamla runor. Odlingslandskapet ser annorlunda ut och kyrkorna liknar inte varandra. Det finns ett kulturellt och etniskt släktskap mellan Bornholm och närområdet i Sverige, Danmark och norra Polen. Bornholm hette tidigare Burgundarholm och var ett hem för burgunderna, en germansk folkstam. Burgunderna flydde tillsammans med andra germanska stammar från de invaderande hunnerna men Burgunderhövdingen Gundahar besegrades av romarna och hela hans ätt stupade. Romarna lät då burgunderna slå sig ned vid Genèvesjön och området som uppkallades efter Burgunderna har idag namnet Bourgogne.

Dagens Bornholmsbor har anor långt tillbaka i tiden och utgör en homogen nordisk befolkning. Först i nutid har Bornholm tagit emot människor med utomeuropeisk bakgrund. Man måste vara dansk medborgare för att få köpa hus på Bornholm så det är inte bara att flytta dit utan att ha en nära koppling till det danska samhället. I stort sett alla restauranger och näringar som ofta drivs av invandrare i Sverige är fortfarande kontrollerade av danskar på Bornholm.

Inslaget av utomeuropeiska invandrare kommer troligen att öka. Bornholm har just nu två asylboenden och ser ut att anamma samma politik som bedrivs på fastlandet eller i Sverige, men i betydligt mindre omfattning. Bornholm är idag som Sverige var i slutet av 1960-eller i början av 1970-talet. Det är synd om de väljer att upprepa andras misstag när det inte behövs.

Orterna på Bornholm

Den största tätorten är Rönne som har 13 579 invånare 2015, vilket är en minskning med 500 sedan 2009. Tidningen Bornholms Tidene har sin redaktion i Rönne. Här finns också ett stort sjukhus, ett gymnasium och ett utbud av butiker, restauranger och företag i olika branscher.

Orten Svaneke ligger på den nordöstra sidan av ön och har i år (2015) ca 1 050 registrerade invånare. Sedan 1750 har man bryggt öl i Svaneke och idag bryggs ölen med namnet Svaneke av ett mikrobryggeri som startades år 2000. Den håller hög klass och kan avsmakas i Svaneke Brygghus där man också kan äta god mat.

I Svaneke finns också ett antal trivsamma butiker där man kan inhandla nyttovaror, souvenirer, mat eller fika.

Söder om Svaneke ligger Nexö som tidigare stavades omväxlande Nexö och Neksö (på danska Neksø). Så sent som 1997 beslutade man att ortsnamnet ska stavas med x. År 1346 blev Nexö köpstad, men var vid den tiden huvudsakligen en fiskeby. På orten bor 3 642 invånare (2015) vilket gör Nexö till Bornholms näst största ort. Nexö har en fiskehamn och under sommaren finns färjeförbindelse med Kołobrzeg i Polen.

Nexö bombades av Sovjetunionen den 7 och 8 maj 1945 och hela 750 av ortens 900 hus förstördes helt eller delvis. Många byggnader i centrala Nexö är därför uppförda i slutet av 1940-talet.

Martin Andersen Nexö flyttade till Bornholm med sin familj när han var åtta år och blev som vuxen känd författare och politisk aktivist på vänsterkanten. En av hans mest kända romaner är Pelle Erövraren. Den kom ut i fyra band under åren 1906-1910 och handlingen i de två första delarna utspelar sig i Bornholm.

Senare i livet flyttade han till Dresden i dåvarande Östtyskland. In i det sista försvarade han kommunismen och massmördaren Josef Stalin. Martin kom från en barnrik familj. Han hade tio syskon, men några av dem dog som barn. Han fick själv 10 barn, fem flickor och fem pojkar.

Bornholms Glas- och Keramikskola finns i Nexö.

Snogebaek är ett mysigt litet fiskeläge i sydöstra Bornholm dit många söker sig under sommaren. En populär hamnfest går av stapeln i juli varje år där hundratals frivilliga arbetar gratis för att göra festen till en stor upplevelse och fest.

Gudhjem är en ort på norra ön som har 715 invånare (2015) och ligger mitt emellan Allinge i nordväst och Svaneke i nordöst. Gudhjem har sedan 1684 haft färgförbindelse med Christiansö där en fästning byggdes vid den tiden. Christiansö ligger 18 km nordost om Bornholm och har knappt 100 fastboende. Varje år besöks ön av ca 70 000 turister.

Den viktigaste inkomstkällan i Gudhjem har varit fisket. Orten är känd för sina sillrökerier. Många turister ser Gudhjem som en av de charmigaste orterna på Bornholm och promenerar gärna bland husen och butikerna. Gudhjem får då och då besök av stora kryssare som lägger till en bit utanför hamnen.

Den 13 november 1872 förstördes Gudhjems hamn av en enorm stormflod som även drabbade Skåne och Danmark. 80 personer dog i Danmark och 50 skepp strandade på Själlands ostkust. Vattenståndet var på sina håll 3,3 meter över det normala.

Flera andra hamnar på Bornholm förstördes också.

Allinge-Sandvig ligger på den nordvästra sidan av ön och har 1 582 invånare (2015). Från början var de två separata orten som på senare tid växt samman. Hamnen i Sandvig byggdes under åren 1831-1833. Allinges hamn blev klar 1862 men totalförstördes 1872 i den stormflod som orsakade som mycket förödelse även i andra hamnar.

År 1873 anlades Hammaren granitverk och andra granitverk startades därefter. Vid sekelskiftet 1900 var 200 arbetare sysselsatta i olika stenbrott på orten som fick tillskott av nya invånare. Vid samma tid började turister söka sig hit och flera hotell byggdes upp.

Här finns Bornholms största hällristningsfält, Madsebakke, med ristningar från bronsåldern. Ristningarna påminner om liknande ristningar i Sverige och innehåller skepp, fotsulor, ringkors och skålgropar.

Inte så långt från Allinge finns en ruin av den stora fästningen Hammershus. Hammershus var en medeltidsborg som uppfördes i början av 1200-talet och ligger på en 74 meter hög klippa med utsikt åt alla väderstreck.

Det fanns ett tingshus och ett stort magasin för alla de varor som bönderna betalade i skatt. Magasinet brann 1719 och användes inte efter det. Det fanns också fängelse där straffade fick sitta av sin tid. Borgen hade också stall för hästar som användes av militären men också i lantbruket. Det fanns också bageri och bryggeri i borgen liksom rökeri och slakteri. Även verkstad för tillverkning och reparation av redskap ingick i verksamheten

År 1743 förstördes borgen och man tog sten från den till andra byggen. Huvudgatan i Rönne byggdes med sten från Hammershus. Idag är ruinen en av Nordeuropas största borgruiner.

Hammerhus är en av Bornholms främsta turistattraktioner. Från borgen kan man se Hammerens Fyr som ligger på Hammerknudden. Fyren byggdes 1872 och den användes fram till 1990. Idag kan man gå upp i den och titta på den storslagna utsikten.

Rundkyrkor och andra kyrkor

På Bornholms finns fyra rundkyrkor. Den största och äldsta av dem är Österlars Kirke som uppfördes omkring år 1150. Rundkyrkorna byggdes för att kunna fungera som kombinerade gudstjänst- och försvarsanläggningar

Sankt Ols Kirke ligger i socknen Olsker Sogn. Den är 26 meter hög och den högsta kyrkan på Bornholm. Den uppfördes i mitten av 1100-talet i tre våningar och skulle kunna fungera även som försvarsanläggning. Den fick sitt namn efter kung Olav den helige som stupade år 1030 i Slaget vid Stiklestad. Dopfunten är från vikingatiden.

Nylars Kirke även kallad Nylarsker kyrka ligger i socknen Nylarsker Sogn, inte så långt från Rönne. Kyrkan uppfördes i mitten av 1100-talet och uppkallades efter Sankt Nikolaus.

Ny Kirke i socknen Nykers Sogn är den minsta av rundkyrkorna på ön. Den uppfördes under 1200-talet och har liksom de andra rundkyrkorna troligen byggts för att delvis kunna används som försvarsanläggning. I den här kyrkan finns inga skottgluggar. Dopfunten är i grå kalksten och importerad från Gotland.

Ruts Kirke ligger i socknen Rutsker Sogn. Ruts kyrka är Bornholms högst belägna kyrka och ligger 130 meter över havet. Den är dessutom den högst belägna kyrkan i hela Danmark. Den uppfördes på 1100-talet.

Hasle Kirke är uppförd på 1400-talet och byggd i gotisk stil. Den har en sevärd sengotisk altartavla från ca 1510.

Sankt Clemens Kirke även kallad Klemens Kirke i Klemensker byggdes 1882 och renoverades 1960. Den är byggd i granit och är utsmyckad med bornholmsk konst.

Vestermarie Kirke ligger i byn Vestermarie ungefär 8 kilometer öster om Rönne. Den uppfördes 1885.

Aa Kirke är Bornholms äldsta kyrka och den största av öns kyrkor. Den byggdes i mitten av 1100-talet och ligger i byn Aakirkeby i socknen Aaker Sogn. Byn har fått sitt namn efter kyrkan. Kyrkans dopfunt är från Gotland och tillverkad i början av 1200-talet.

Östermarie Kirke är en stor kyrka med sittplatser för 350 personer. Den ligger i byn Östermarie och uppfördes 1891.

Gudhjem Kirke uppfördes 1893 och ligger högt belägen med utsikt över Gudhjem och havet. Alldeles intill kyrkan finns ruinen av Sankt Anna kapell från 1200-talet. Predikstolen kommer från en annan kyrka och är från 1575.

Sankt Bodil Kirke ligger i socknen Bodilsker Sogn, fyra km väster om Nexö. Den uppfördes på 1200-talet och var under medeltiden vigd åt det engelska helgonet Sankt Botulf. Namnet ändrades sedan till kvinnonamnet Bodil, trots att det inte finns något helgon med det namnet.

Sankt Knuds Kirke uppfördes mellan år 1150 och 1200. Den fick sitt namn efter Knud den helige. Altaret och predikstolen är från 1596 och utsmyckningen i kyrkan från 1762.

Nexö Kirke uppfördes omkring år 1340 och tillbyggd senare. Tornet är från 1500-talet. I kyrkan hänger modeller av två skepp, ”Tora” och ”Hans Andreas” som donerats till kyrkan.

Sankt Ibs Kirke ligger i socknen Ibsker Sogn 3 km sydväst om Svaneke. Den uppfördes i slutet av 1100-talet. I Hans Henrik Möllers roman Burgundia utspelar sig en del av handlingen i kyrkan. Som en följd av den romanen har antalet besökare ökat.

Rö Kirke ligger i byn Rö. Kyrkan uppfördes 1888 och ersatte en äldre romansk kyrka som revs 1887 då den var kraftigt förfallen.

Turistströmmen till Bornholm går huvudsakligen från Danmark, men tyskar och svenskar utgör också en synlig del av turisterna.

© Kulturbilder.wordpress.com

Läs också ”En resebetraktelse från Bornholm”.

Bornholms flagga

Bornholms flagga

Populär butik som säker kläder av bra kvalitet

Populär butik som säker kläder av bra kvalitet

Norra kustvägen

Norra kustvägen

Stenbrottet nära Sandvig

Stenbrottet nära Sandvig

Aa kyrka

Aa kyrka

Allinge

Allinge

Allinge

Allinge

Café Norden på norra kustvägen

Café Norden på norra kustvägen

Gudhjem

Gudhjem

Gudhjem

Gudhjem

Pannkakshuset i Gudhjem

Pannkakshuset i Gudhjem

Storslagen utsikt från Hammaren fyr mot borgruinen Hammershus

Storslagen utsikt från Hammaren fyr mot borgruinen Hammershus

Del av Hammershus

Del av Hammershus

Hasle kyrka

Hasle kyrka

En av alla välskötta kyrkogårdar

En av alla välskötta kyrkogårdar

Knuds kyrka

Knuds kyrka

Berghällen med hällristningar

Berghäll med hällristningar

Berghällen med hällristningar och utsikt mot havet

Berghällen med hällristningar och utsikt mot havet

Hällristning på Madsebakke

Hällristning på Madsebakke

Hällristning på Madsebakke

Hällristning på Madsebakke

Musset i Nexö

Museet i Nexö

Någonstans i Nexö

Någonstans i Nexö

Nykyrka

Nykyrka

Österlars kyrka

Österlars kyrka

Östermarie gamla kyrka. Bakom den finns en nyare kyrka.

Östermarie gamla kyrka. Bakom den finns en nyare kyrka.

Rokkestenen

Rokkestenen

Lilla Torget i Rönne

Lilla Torget i Rönne

Café Gustav på Stora Torget i Rönne

Café Gustav på Stora Torget i Rönne

Erichsens gård i Rönne

Erichsens gård i Rönne

Stora Torget

Stora Torget

Ruts kyrka

Ruts kyrka

Hotell Nordlandet i Sandvig

Hotell Nordlandet i Sandvig

Hotell Sandvig

Hotell Sandvig

Restaurang i Snogebaek

Restaurang i Snogebaek

Snogebaek

Snogebaek

Snogebaek

Snogebaek

Sankt Ibs kyrka

Sankt Ibs kyrka

Sankt Ols kyrka

Sankt Ols kyrka

Gravar från brons- och järnåldern med utsikt mot havet

Gravar från brons- och järnåldern med utsikt mot havet

Hamnen i Svaneke

Hamnen i Svaneke

Glassätare i Svaneke

Glassätare i Svaneke

Restaurang i Svaneke

Restaurang i Svaneke

Här finns den goda glassen

Här finns den goda glassen

Region matkultur

Region matkultur

Restaurang i Svaneke

Restaurang i Svaneke

Bornholmsk must är god

Bornholmsk must är god


Se även Resebetraktelse från Bornholm. Fler sevärda platser finns här.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s