Runstenar och bildstenar

Ragnvalds kulle – Ragnvalds grav

Ragnvalds grav i Karleby socken i Falköping är Nordens största gånggrift. Kammaren är 16 x 2,5 meter stor och gången på hela 11 meter. På ett av takblocken finns skålgropar. Man tror att de använts vid offer.

Kammaren täcktes en gång av nio stora takblock, av vilka tre fortfarande ligger på plats. Högen som delvis täcker graven är 33 meter i diameter och nästan två meter hög.

Svenska Kulturbilder Svenska Kulturbilder

Graven kallas Ragnvalds grav. Namnet kan hänga ihop med berättelsen om kung Ragnvald Knaphövde. De nyvalde kungen sägs ha slagits ihjäl i Karleby år 1126. Händelsen kanske har knutits till den berättelsen. Men att kungen inte gravsattes här har man misstänkt länge. Fornforskare som grävde ut gånggrifter redan på 1780-talet begrep att namnet ”Ravaregraven” knappast hade med kungen att göra.

Genom de tidiga utgrävningarna fick man uppfattningen om att gånggrifterna var ”ättegravar”. Man hittade många döda i gravarna. De var ett steg framåt från synen på dem som ”jättegravar”. Folktron kom att ersättas av synsätt som sågs som mer rationella. För att få veta mer grävde man ut många gravar av det här slaget.

I nyare synsätt har åsikterna om vilka som begravts och varför skiftat. Man antar att de flesta döda förfäder sattes in i gravarna ganska snart när det dött. Innan nedbrytningen av kroppen gått för långt ”paketerades” de i gravkamrarna. Ungefär den synen mötte de tidiga utgrävarna av välbevarade megalitgravar.

Uttrycket ”bondestenålder” säger litet om att samhället i huvudsak byggde på djurhållning och spannmålsodling. Vid grävning av bosättningar i Karleby har arkeologer hittat keramik, flinta och djurben. De berättar om att man nöt, svin och får. Fångst tycks ha spelat mindre roll: fisk- och viltben är sällsynta fynd. Spåren vittnar även om att man odlat vete och korn.

(Text från skylt på platsen)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s