Olika ämnen

Milstenar i Lagga (Uppland) med omnejd

I äldre tider var bönderna skyldiga att utan ersättning skjutsa och hålla mat och logi åt dem som reste i kronans tjenst. För dem som bodde längs de större färdvägarna blev detta så småningom mycket betungande. År 1649 beslöts att kronans resenärer istället skulle anlita gästgiverier och betala för skjuts och uppehälle.

Mot reseräkningar fick resenärerna ersättning ur statskassan, som i sin tur drog in pengar genom en särskild skatt, s.k. skjutspenningar.

Vid varannan mil skulle den finnas ett gästgiveri och varje mil, halvmil och fjärdedels mil skulle utmärkas med en sten eller stolpe. Med hjälp av dessa markeringar skulle statstjänstemännen själva kunna kontrollera körsträckan inför betalningen till skjutsbonden och för sin reseräkning. Milstenarna fungerade alltså som ett slags taxametrar. Vissa helmilstenar markerar endast helmil medan andra, t.ex. stenen på bilden, markerar avståndet till centralorten. Denna milsten är från senare delen av 1700-talet.

Den gamla riksmilen var något längre än vår nuvarande mil, 18 000 alnar = 10 689 meter. Detta ger ett avstånd till Stockholms slott från denna sten på 6,4 mil. Förordningen om milstenar upphävdes 1891, bland annat på grund av att metersystemet, med kortare mil, hade införts. En annan orsak var att det utvidgade vägnätet gjorde det omöjligt att hålla ihop ett system av milmarkeringar mellan olika platser. Avstånden beror ju på vilken väg man väljer och vid korsningar uppstod ofta problem.

Gamla vägar gick ofta längs åsryggar. Där var marken väldränerad och torr och dessutom hade man god överblick över omgivningen så att risken för överfall var liten. Den här milstenen står vid den gamla huvudvägen från Stockholm till Funbo. Vägen följer till stor del Brunkebergsåsen som sträcker sig från Stockholm längs nuvarande E4 till strax söder om Arlanda. Åsen går vidare genom Vidbo fram till Östuna, där den delar sig i Vallbyåsen och i en gren genom Lagga, som tittar fram vid Kasby, Åsen och Stora Berget, några km norr om denna sten.

(Text från skylt på platsen, Lagga Hembygds- och Fornminnesförening)

Svenska Kulturbilder

Kategorier:Olika ämnen

Tagged as: , ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s