Runstenar och bildstenar

Runstenar Medelpad – M 10

M 10, Selångers kyrkoruin, Selångers socken, Medelpads västra domsagas tingslag, Sundsvall

…syniR Ka… … ni rettu stæin thenna æftir … sin

… söner … reste denna sten efter … sin.

Runstenen hittades 1928 liggande som tröskel i korets södra ingång. Toppen var då bortslagen och vid losstagningen brast det som var kvar av stenen i tre bitar. Den minsta biten, ett kilformat stycke på högra sidan, hade försvunnit när stenen lagades och restes på sin nuvarande plats 1957.

Texten är inte fullständig. Inledningen, delar av sönernas namn och det avslutande släktskapsordet har gått förlorade. På det försvunna kilformiga stycket fanns enligt ett otydligt foto från 1930-talet fem runor. Vilka mansnamn som stått där kan dock inte fastställas. Tack vare ordet söner i början av inskriften kan luckan i avslutningen fyllas ut med far. Faderns namn förblir dock okänt.

Svenska Kulturbilder

Selångers kyrkoriun

Kyrkan, helgad åt S:t Olof, uppfördes på 1200-talet nära hednahovet.

Byggnaden var från början ett rektangulärt långhus med smalt, rakslutet kor. Senare försågs kyrkan med ett torn i väster. Vapenhuset byggdes till i söder och en sakristia på korets norra sida. Kyrkan utrustades med tegelvalv vilka försågs med kalkmålningar under 1400-talets slut.

I kyrkan förvarades huvudexemplaret av Hälsingelagen, skriven under 1320-talet och normgivande för hela det medeltida Norrland.

Efter den nya kyrkans tillkomst på 1780-talet förföll medeltidskyrkan och i juli månad 1841 störtade den samman. 1928-29 restaurerades ruinen till nuvarande skick.

Svenska Kulturbilder

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s