Olika ämnen

Lärbro kyrka på Gotland.

Af de inemot hundra tempel, som Gotland har att uppvisa och som ännu äro i bruk, finnas många, hvilka äro af det största intresse, och bland dem utmärker sig i synnerhet Lärbro kyrka genom sitt vackra tom. Lärbro ligger omkring 5 mil nordost om Visby i en af öns naturskönaste trakter, på det smala landstycket mellan Kappelshamn-viken och Slite hamn. Det uppgifves att en kyrka byggdes här år 1086. Sannolikt är att här förut stått en träkyrka innan den nuvarande uppfördes, ty denna företer i vissa delar af sin arkitektur mycken likhet med åtskilliga i Rhentrakterna befintliga kyrkor, om hvilka man vet att de bygts omkr. år 1200.

larbro2

Alltså kan dess ålder ej sättas längre tillbaka i tiden än före 1220, hvilken tidpunkt tillhör just den period af Gotlands historia, då ön oupphörligt förkofrade sig i materielt hänseende. Tornet är åttkantigt, dess nedersta del omgifves af gafvelformiga små utbyggnader, hvari äro anbrägta vackra spetsbågsfönster af marmor. Den förra hufvudingången låg mot vester; lemningarne efter dess praktfulla portal finnas ännu qvar. Pelarne äro rikt uthuggna med helgonabilder, hvilka omgifvas af götiska ornamenter; ledfogningarne i bågen äro omsorgsfullt utarbetade i vackert färgad gotländsk marmor. Dörröppningen är nu igenmurad och midtpå den är anbragt ett epitafium. Öfver de ofvannämnda gafvelformiga utbyggnaderna med deras småtorn resor sig det egentliga, likaledes åttkantiga tornet, som ursprungligen haft en betydlig höjd, ty i dess nuvarande öfversta rand synas lemningar efter mycket stora fönster. Under en orkan, som rasade på ön år 1522, nedstörtade tornspiran och öfversta delen af murverket, och man har låtit det qvarstå i sitt nuvarande skick.

Medan kyrkans norra sida är ytterst fattig på prydnader, har deremot den södra blifvit desto rikare utstyrd. Uppmärksamheten fästes genast på ett under spetsgafveln i tornets södra sida befintligt stort, högt tredelt bågfönster med vackra götiska ornamenter. Den nuvarande ingången till kyrkan består af en spetsgaflad marmorportal, hvari en rund båge uppbäres af sina eleganta pelare, och ljuset inströmmar i kyrkans skepp genom två mindre båg- fönster. I koret träffar man åter en portal, ehuru den är temligen liten. I anseende till arbetet liknar den mycket den nyss omtalda och är likaledes af marmor. Kyrkan och tornet äro af stor gotländsk sten och ega ingen kalkrappning.

(Nordiska Taflor, 1873)

Kategorier:Olika ämnen

Tagged as: ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s