Slott och herresäten

Söderfors bruk och herrgård

Söderfors är en tätort i Tierps kommun och en gammal bruksort. Söderfors bruk anlades år 1676 av bergsmästare Claes Depken för tillverkning av skeppsankare till den svenska örlogsflottan. Depken hade utvecklat en metod att smida ankare under vattenhammare. Han blev senare adlad under namnet Anckarström.

1680 stod masugnen färdig och ankarsmedjan några år senare. Bebyggelsen koncentrerades med verkstäder och bruksarbetarbostäder till den östra delen av Jörtsön, den största holmen i Dalälven.

Söderfors fick senare även rätt att smida stångjärn, vilket hjälpte till att jämna ut konjunktursvängningarna i efterfrågan på ankare.

År 1748 köptes Söderfors av Claes Grill och bruket stannade i släktens ägo ända till 1907 då det såldes till Stora Kopparberg. Claes Grill lät utforma en ny plan för bruksområdet och en ombyggnad skedde som gav bruket det utseende det har än idag.

Herrgården byggdes om i rokokostil under Carl Hårlemans ledning och taket fick ett torn med klocka och ätten Grills sköldemärke, en trana med en gräshoppa i näbben. Herrgården utökades med två flyglar och senare med en ekonomibyggnad, Paradiset.

Söderfors kyrka, ritad i nyklassisk stil av Erik Palmstedt stod klar 1792. I slutet av 1700-talets byggdes ”Enkehuset”, en tvåvåningsbyggnad i slaggsten. Byggnaden användes som bostad åt änkorna på bruket. Numera har de forna bostäderna byggts om till kontorslokaler, arkiv och museum.

Den engelska parken med sitt grekiska tempel, en kopia av Theseustemplet i Aten, invigdes på midsommaraftonen 1797. Än idag startar midsommarfirandet på bruket med att midsommarstången kläs av. Två stora ankare sattes upp i parkens östra del 1876. I parken finns också flera andra minnesmärken.

Gamla Värdshuset på Stallgatan uppfördes 1802 och byggdes om till arbetarbostäder 1872.

Från 1880-talet och fram till början av 1900-talet tillkom valsverk, martinverk och stålsmedja i bruket. Söderfors har fortfarande en stålindustri i drift. Söderfors bruk är ett av Sveriges största byggnadsminnen. De flesta äldre byggnaderna har privata ägare.

Alldeles intill infarten till Söderfors herrgård ligger en gammal begravningsplats som invigdes 1696. Under 1700-talet begravdes här 951 personer som bodde på bruket. Söderfors hade vid den tiden en korskyrka av trä, placerad framför den östra flygeln vid Herrgården. När den kyrkan brann 1789 byggdes en ny kyrka och begravningsplats.

Gamla värdshuset

Byggdes år 1802 och ersatte värdshuset vid nuvarande Hembygdsgården. 1814 uppfördes vagnslidret i samma material. När bruket byggde ett hotell 1872 inreddes värdshuset till arbetarbostäder. Idag är värdshuset privatägt av konsthantverkare.

Klockan

Klockan på Storgatan. Klockan är från början av 1900-talet och sattes upp på kraftstationsbyggnaden från 1899. När det nya kraftverket byggdes 1976 revs den gamla kraftstationen och klockan monterades upp på detta stativ tillverkat av Hembygdsföreningen. De smidda armarna är från ursprunget.

Idag har Söderfors herrgård hotell- och restaurangverksamhet.

Herrgården

Herrgården

Herrgården

Herrgården

Herrgårdens baksida

Herrgårdens baksida

Grillska huset

Grillska huset

Grillska huset

Grillska huset

Nygatan

Nygatan

Storgatan med kyrkan längst bort

Storgatan med kyrkan längst bort

kulturbilder.wordpress.com kulturbilder.wordpress.com kulturbilder.wordpress.com

Före detta ladugård

Före detta ladugård

kulturbilder.wordpress.com

kulturbilder.wordpress.com

Klockan

Gamla värdshuset

Gamla värdshuset

1 reply »

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s