Bilder i olika ämnen

Fläckebo Hembygdsgård – Gammelgården

Gammelgården i Fläckebo invigdes 1938. Hembygdsföreningen hade bildats redan 1913 och är Västmanlands äldsta hembygdsförening. Byggnaderna härrör från Fläckebo socken i Sala kommun. Mangårdsbyggnaden kommer från Ösjön och huset har en ganska ovanlig planlösning. Istället för den traditionella helgdagsstugan finns en bod som har ingången från gården. Även fatburen, där kläder förvarades är ovanlig. Genom den utkragade övervåningen skiljer den sig från hembygdsgårdens övriga hus.

Gammelgården består av fem olika bodar som flyttats hit mellan 1927 och 1995. Alla bodar kommer från socknen och är från 1600- och 1700-talet och typiska för trakten.

Ösjöstugan kommer från Ösjön och stod en gång i skogen mot Ramnäs. Ol-Matsboden kommer från Väster Vrenninge och Smedjan från Öster Sätra.

Klockartorpsboden

Klockartorpsboden

Klockartorpsboden

Klockartorpsboden

kulturbilder.wordpress.com

Ösjöstugan och Ol-Mats boden

Ösjöstugan och Ol-Mats boden

kulturbilder.wordpress.com

Smedjan

Smedjan

Ol-Mats boden

Ol-Mats bodens baksida

Ösjöstugan

Ösjöstugan

kulturbilder.wordpress.com

Smedjan

Gårdssmedja med kolhus från Carl-Jans gården i Öster Sätra. Flyttad hit 1950. Eldstaden har stått i smedjans syd-västra del.

Denna smedjas konstruktion med ett ihopbyggt kolhus är ej så vanlig här i socknen. De flesta till sen tid bevarade gårdssmedjorna har varit fristående.

Ol-Mats boden

Visthusbod (matbod) med svalbod från Ol-Mats gården i Väster Vrenninge. Flyttad hit 1927-1933.

Denna typ av förvaringsbod tycks ha varit allmänt förekommande i socknen under tidsskedet slutet 1700-talet/början 1800-talet. Den hörde till mangården och låg vanligtvis placerad omedelbart invid boningshuset. Loftet (svalboden) kunde under sommaren tjäna som pig- och drängkammare.

Ösjöstugan

Mangårdsbyggnad med bod och vedbod från Ösjö torp. Flyttad hit 1933. Sannolikt uppförd på 1700-talet.

Denna byggnad representerar en stugtyp som förmodas ha varit vanlig i hela mellan-Sverige under 1600-1800-talen (förstuga-kök-kammare). Stugtypen brukar kallas ”parstuga” om den är utbyggd även åt förstugans till köket motsatta håll med en ”sommarstuga”, vilken som namnet antyder ofta saknade eldstad. Från storskiftesepoken kring år 1800-1810 blev det vanligt här i socknen att lägga denna sommarstuga (”salen”) med sin kammare i ett överplan ovan köket. En trappa ledde då från förstugan upp till en övre förstuga.

Denna byggnad från Ösjötorpet hade ingen sommarstuga alls. Istället finns på dess plats en förvaringsbod och vedbod med egna ingångar utifrån.

Klockartorpsboden

Visthusbod (mat- och spannmålsbod) från Klockartorp (Klockar-Heden) av stolpbod eller fatburskaraktär. Flyttad hit 1945. Uppförd på 1600- eller 1700-talet.

Överplanet på denna bod skjuter ut över underplanet i alla fyra sidor. Genom denna konstruktion försvårade man för djur att ta sig on i överplanet. På andra platser i landet har man också försökt uppnå detta genom att placera boden på grova trästolpar (”stolpbod”), en typ av bod som i äldre tider även tycks ha funnits här i Fläckebo. Denna bod från Klockartorp representerar en sorts mellanform mellan de äldre stolpbodarna och de yngre mat- och spannmålsbodarna från tiden efter storskiftesepoken 1800-1810.

Runsten till Odendisas minne

Odendisastenen, Vs 24

Odendisastenen, Vs 24

Vid Gammelgården finns också en runsten som kallas Odendisastenen. Texten på stenen lyder: ”Gode bonden Holmgöt lät resa stenen efter Odendisa en god syster. Det kommer icke till Hassmyra en bättre husfru, som råder får gården. Rödballe ristade dessa runor. Till Sigmund vad Odendisa en god syster.”

Runstenen berättar att Odendisa hade en aktad ställning, något hon delade med många av forntidens kvinnor. Odendisa levde på 1000-talet, slutet av vikingatiden, i Hassmyra – en plats om ligger alldeles i närheten.

Vid Fläcksjöns norra strand finns en höjd, där låg Hassmyra by fram till 1858, då den brann ned. På stenen framgår att runorna ristades av Rödballe, en berömd mästare som verkade i västra Uppland. Den ristade djurfiguren är ett av hans kännetecken.

Visdomsord från Fläckebo Hembygdsförening.

Varsamt far i skog och mark.
Skada icke kådig bark,
riv ej björkens vita hud,
Stör med skrän ej skogens ljud.
Bort med skräp och matsäcksrester,
städa efter er, I gäster,
i naturens helgedom.
Skövla icke blad och blom.
Tänd ej eld, men om du tänder,
släck var glöd i kol och bränder.

Låt ock bli att simpelt rita
plank och vägg med kniv och krita.
Skona det som annans är,
akta allt som minnen bär.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s