Runstenar och bildstenar

Runstenar och runristningar: Östergötland

Ög 7, Västra Stenby kyrka, Västra Stenby socken, Aska härad, Motala

Ög 8, Västra Stenby kyrka, Västra Stenby socken, Aska härad, Motala

Ög 10, Lilla Greby, Askeby sn, Bankekinds hd, Linköping

Ög 11, Vårdsbergs k:a, Vårdsbergs sn, Bankekinds hd, Linköping

Ög 13, Konungsunds k:a, Konungsunds sn, Björkekinds hd, Norrköping

Ög 14, Konungsunds k:a, Konungsunds sn, Björkekinds hd, Norrköping

Ög 18, Kuddby kyrktorn, Kuddby sn, Björkekinds hd, Norrköping

Ög 19, Kuddby k:a, Kuddby sn, Björkekinds hd, Norrköping

Ög 20, Hjärtrum, Kuddby socken, Björkekinds härad, Norrköping

Ög 21, Ingelstad, Kuddby socken, Björkekinds härad, Norrköping

Ög 22, Odenstomta, Kuddby socken, Björkekinds härad, Norrköping

Ög 24, Örminge, Kuddby socken, Björkekinds härad, Norrköping

Ög 26, Öster Skam, Östra Ny socken, Björkekinds härad, Norrköping

Ög 29, Skjorstad, Täby socken (eg. Furingstads socken), Björkekinds härad, Norrköping

Ög 30, Skjorstad, Täby socken (eg. Furingstads socken), Björkekinds härad, Norrköping

Ög 31, Å kyrka, Å socken, Björkekinds härad, Norrköping

Ög 32, Å kyrkogård, Å socken, Björkekinds härad, Norrköping

Ög 33, Å kyrkogård, Å socken, Björkekinds härad, Norrköping

Ög 34, Lundby, Å socken, Björkekinds härad, Norrköping

Ög 38, Boberg, Fornåsa socken, Bobergs härad, Motala

Ög 42, Örevad, Älvestads socken, Bobergs härad, Motala

Ög 43, Ingelstad, Ö. Eneby socken, Bråbo härad, Norrköping

Ög 45, Björnsnäs, Kvillinge socken, Bråbo härad, Norrköping

Ög 46, Ströbo äng, Herrstaberg, Kvillinge socken, Bråbo härad, Norrköping

Ög 47, Ströbo äng, Herrstaberg, Kvillinge socken, Bråbo härad, Norrköping

Ög 48, Ströbo äng, Herrstaberg, Kvillinge socken, Bråbo härad, Norrköping

Ög 54, Väversunda kyrka, Väversunda socken, Dals härad, Vadstena

Ög 56, Väversunda kyrka, Väversunda socken, Dals härad, Vadstena

Ög 57, Väversunda kyrka, Väversunda socken, Dals härad, Vadstena

Ög 61, Flistad kyrkogård, Flistads socken, Gillbergs härad, Linköping

Ög 62, Biskopsberga, Allhelgona socken, Göstrings härad, Mjölby

Ög 63, Vistena, Allhelgona socken, Göstrings härad, Mjölby

Ög 64, Bjälbo kyrka, Bjälbo socken, Göstrings härad, Mjölby

Ög 66, Bjälbo kyrka, Bjälbo socken, Göstrings härad, Mjölby

Ög 67, Ekeby kyrkogård, Ekeby socken, Göstrings härad, Boxholm

Ög 69, Ekeby k:a, Ekeby socken, Göstrings härad, Boxholm

Ög 70, Ekeby k:a, Ekeby socken, Göstrings härad, Boxholm

Ög 75, Hovs kyrkogård, Hovs socken, Göstring härad, Vadstena

Ög 77, Hovgården, Hovs socken, Göstrings härad, Vadstena

Ög 81, Högby gamla k:a, Högby socken, Göstrings härad, Mjölby

Ög 82, Högby kyrka, Högby socken, Göstrings härad

Ög 83, Högby kyrka, Högby socken, Göstrings härad

Ög 87, Högby kyrka, Högby socken, Göstrings härad

Ög 88, Axstad, Högby socken, Göstrings härad, Mjölby

Ög 89, Skrukeby Holagård, Högby socken, Göstrings härad, Mjölby

Ög 90, Skrukeby, Högby socken, Göstrings härad, Mjölby

Ög 91, Järstads kyrkogård, Järstads sn, Göstrings hd

Ög 93, Haddestad, Väderstads socken, Göstrings härad, Mjölby

Ög 94, Harstads k:a, Väderstads sn, Göstrings hd

Ög 96, Karleby, Väderstads socken, Göstrings härad, Mjölby

Ög 98, Strålsnäs, Åsbo socken, Göstrings härad, Boxholm

Ög 99, Hov, Mogata socken, Hammarkinds härad, Söderköping

Ög 103, Kaga k:a, Kaga sn, Hanekinds hd

Ög 104, Gillberga, Kaga socken, Hanekinds härad, Linköping

Ög 105, Kärna kyrkogård, Kärna sn, Hanekinds hd

Ög 106, Kärna kyrkogård, Kärna sn, Hanekinds hd

Ög 107, Kärna kyrkogård, Kärna sn, Hanekinds hd, Linköping

Ög 108, Kärna kyrkogård, Kärna sn, Hanekinds hd

Ög 109, Frössle, Kärna socken, Hanekinds härad, Linköping

Ög 110, Lagerlunda, Kärna socken, Hanekinds härad, Linköping

Ög 111, Landeryds kyrka, Landeryds socken, Hanekinds härad, Linköping

Ög 113, Nykvarn, Kallerstads ägor, Sankt Lars socken (nu Linköping), Hanekinds härad, Linköping

Ög 115, Ånväga, Skeda socken, Hanekinds härad, Linköping

Ög 116, Ånväga, Skeda socken, Hanekinds härad, Linköping

Ög 117, Slaka kyrka, Slaka socken, Hanekinds härad

Ög 118, Slaka kyrka, Slaka socken, Hanekinds härad

Ög 121, Slaka kyrka, Slaka socken, Hanekinds härad

Ög 128, Sankt Lars kyrkohärbärge, Linköping

Ög 131, Heda k:a, Heda sn, Lysings hd

Ög 132, Heda k:a, Heda sn, Lysings hd

Ög 133, Häggestad, Heda socken, Lysings härad, Ödeshög

Ög 134, Gärdslösa (Enängen), Kumla socken, Lysings härad, Mjölby

Ög 135, Gärdslösa (Enängen), Kumla socken, Lysings härad, Mjölby

Ög 136, Röks kyrkogård, Röks sn, Lysings hd

Ög 137, Kvarntorp, Svanshals socken, Lysings härad, Ödeshög

Ög 144, Ödeshögs kyrka, Ödeshögs socken, Lysings härad, Ödeshög

Ög 145, Dagsbergs kyrkogårdsmur, Dagsbergs socken, Lösings härad, Norrköping

Ög 146, Dagsbergs kyrkogårdsmur, Dagsbergs socken, Lösings härad, Norrköping

Ög 147, Furingstads k:a, Furingstads sn, Lösings hd

Ög 148, Furingstads k:a, Furingstads sn, Lösings hd

Ög 149, Furingstads k:a, Furingstads sn, Lösings hd

Ög 150, Furingstads k:a, Furingstads sn, Lösings hd

Ög 151, Furingstads k:a, Furingstads sn, Lösings hd

Ög 152, Agetomta, Furingstads socken, Lösings härad, Norrköping

Ög 153, Styrstad k:a, Styrstad sn, Lösings hd

Ög 154, Styrstad k:a, Styrstad sn, Lösings hd

Ög 155, Sylten, Bjällbrunna ägor, Styrstads socken, Lösings härad, Norrköping

Ög 156, Tingstads k:a, Tingstads sn, Lösings hd

Ög 157, Tingstads k:a, Tingstads sn, Lösings hd

Ög 158, Tingstads kyrka, Tingstads socken, Lösings härad, Norrköping

Ög 161, Kimstads kyrkogård, Kimstads socken, Memmings härad, Norrköping

Ög 162, Kullerstads bro, Kullerstads socken, Memmings härad, Norrköping

Ög 163, Skattna, Kullerstads socken, Memmings härad, Norrköping

Ög 165, Skänninge k:a, Skänninge

Ög 166, Skänninge, Hospitalsmuren, Skänninge, Mjölby

Ög 170, Ösby, Gårdeby sn, Skärkinds hd

Ög 171, Skärkinds gamla k:a, Skärkinds sn, Skärkinds hd

Ög 172, Skärkinds gamla k:a, Skärkinds sn, Skärkinds hd

Ög 176, Karlslund, Skärkinds sn, Skärkinds hd

Ög 179, Vadstena

Ög 180, Gammalkils kyrka, Gammalkils socken, Valkebo härad, Linköping

Ög 181, Ledbergs kyrkogård, Ledbergs sn, Valekbo hd

Ög 183, Kärrsjö, Ledbergs sn, Valkebo hd

Ög 184, Sjögestad, Sjögestad sn, Valkebo hd, Linköping

Ög 186, Frackstad, Sjögestad sn, Valkebo hd

Ög 187, Hackstad, Sjögestad sn, Valkebo hd

Ög 189, Bo, Vikingstads socken, Valkebo härad, Linköping

Ög 190, Nybble ägor, Vikingstad sn, Valekbo hd

Ög 193, Härberga kyrka (nu: Herrberga), Härberga sn (nu Herrberga), Vifolka härad, Mjölby

Ög 197, Sörby kyrka, Mjölby socken, Vifolka härad, Mjölby

Ög 199, Sya kyrka, Sya socken, Vifolka härad, Mjölby

Ög 200, Uddarp, Sya socken, Vifolka härad, Mjölby

Ög 201, Veta kyrkogård, Veta socken, Vifolka hd

Ög 202, Gottlösa, Veta socken, Vifolka härad

Ög 203, Gottlösa, Veta socken, Vifolka härad

Ög 204, Viby k:a, Viby sn, Vifolka hd

Ög 206, Viby källgård, Viby sn, Vifolka hd

Ög 207, Enebacken Kårarps ägor, Viby socken, Vifolka hd

Ög 208, Enebacken Kårarps ägor, Viby socken (eg Sjögestads sn), Vifolka hd

Ög 209, Enebacken Kårarps ägor, Viby socken, Vifolka hd

Ög 210, Kårarp, Viby socken, Vifolka härad, Mjölby

Ög 211, Mörby, Viby socken, Vifolka härad, Mjölby

Ög 214, Egeby knekttorp, Västerlösa socken, Vifolka härad, Linköping

Ög 216, Sunds kyrkoby, Sunds socken, Ydre härad, Ydre

Ög 217, Oppeby, Sunds socken, Ydre härad, Ydre

Ög 219, Lundby, Lillkyrka socken, Åkerbo härad, Linköping

Ög 221, Törnevalla k:a, Törnevalla sn, Åkerbo hd

Ög 222, Törnevalla kyrkogårdsport, Törnevalla socken, Åkerbo härad, Linköping

Ög 223, Törnevalla kyrka, Törnevalla socken, Åkerbo härad, Linköping

Ög 224, Stratomta, Törnevalla socken, Åkerbo härad, Linköping

Ög 225, Högtomta, Östra Husby socken, Östkinds härad, Norrköping

Ög 228, Tuna bro, Östra Husby socken, Östkinds härad, Norrköping

Ög 229, Varby, Östra Husby socken, Östkinds härad, Norrköping

Ög 230, Åkerby trappbacke, Häradshammars socken, Östkinds härad, Norrköping

Ög 232, Östkinds k:a, Östra Stenby sn, Östkinds hd

Ög 233, Östra Stenby k:a, Östra Stenby sn, Östkinds hd

Ög 234, Östra Stenby k:a, Östra Stenby sn, Östkinds hd

Ög 235, Östra Stenby k:a, Östra Stenby sn, Östkinds hd

Ög 236, Östra Stenby k:a, Östra Stenby sn, Östkinds hd

Ög 238, Bankeberg, Vikingstads sn, Valkebo hd

Ög 240, Hovs kyrka, Hovs socken, Göstrings härad, Vadstena

Ög 244, Viby kyrkogård, Viby sn, Vifolka hd

Ög 246, Örberga prästgård, Örberga socken, Dals härad, Vadstena

Ög N272, Hospitalet, Skänninge, Mjölby

Ög ATA4905/48, Sjögestad, kyrkogårdsmuren, Sjögestads socken, Valkebo härad, Linköping

Ög ATA580;75, Östra Stenby gamla kyrka, Östra Stenby sn, Östkinds hd

Ög ATA6225/65, Vists kyrka, Vists socken, Hanekinds härad, Linköping

Ög Fv1950;341, Kallerstads ägor, S:t Lars sn, Hanekinds hd

Ög Fv1950;343, Stegeborg, Östra Ny socken, Björkekinds härad, Norrköping

Ög Fv1959;95, Tingstads k:a, Tingstads sn, Lösings hd

Ög Fv1965;54, Viby k:a, Viby sn, Vifolka hd

Ög Fv1966;102, S:t Laurentius k:a, Söderköping

Ög Fv1970:310, Kullerstads kyrka, Kullerstads socken, Memmings hd

Ög Fv1975;174, Harstad, Väderstad sn, Göstrings hd

Ög Fv 1983;240, Prästgården, Appuna socken, Göstrings hd

Ög Hov4;18, Hovs kyrka, Hovs socken, Göstrings härad

Ög Hov98 och 99, Hovs kyrka, Hovs socken, Göstrings härad, Vadstena

Ög KJ 54, Himmelstalund, Östra Eneby socken, Brådbo härad, Norrköping

Ög MÖLM1960;230, Törnevalla kyrka, Törnevalla socken, Åkerbo härad, Linköping

Ög NOR1994;27, Lunnebjörke, Skärkinds socken, Skärkinds härad, Norrköping

Ög N253, Väversunda kyrka, Väversunda socken, Dals härad, Vadstena

Ög N267, Stora Valby, Väderstads socken, Göstrings härad, Mjölby

Ög N288, Oklunda, Östra Husby socken, Östkinds härad, Norrköping

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s