Runstenar och bildstenar

Runstenar och runristningar: Västergötland

Vg 2, Säby, Berga socken, Vadsbo härad, Mariestad

Vg 3, Armeneby, Bällefors socken, Vadsbo härad, Töreboda

Vg 4, Stora Ek, Eks socken, Vadsbo härad, Mariestad

Vg 6, Fägremo, Fägre socken, Vadsbo härad, Töreboda

Vg 7, Sörgården, Vallby, Götlunda socken, Vadsbo härad, Skövde

Vg 8, Hjälstads kyrka, Hjälstads socken, Vadsbo härad, Töreboda

Vg 9, Leksbergs kyrkogård, Leksbergs socken, Vadsbo härad, Mariestad

Vg 10, Leksbergs kyrkogård, Leksbergs socken, Vadsbo härad, Mariestad

Vg 11, Leksbergs backe, Leksbergs socken, Vadsbo härad, Mariestad

Vg 12, Storegården, Hindsberg, Leksbergs socken, Vadsbo härad, Mariestad

Vg 13, Nolgården, Karleby, Leksbergs socken, Vadsbo härad, Mariestad

Vg 14, Rogstorp, Lyrestads socken, Vadsbo härad, Mariestad

Vg 15, Sunnevad, Mariestads socken, Vadsbo härad, Mariestad

Vg 16, Mellomgården, Frölunda, Tidavads socken (nu Ekby socken), Vadsbo härad, Mariestad

Vg 18, Gösslunda kyrka, Gösslunda socken, Kållandsö härad, Lidköping

Vg 20, Västanåker, Gösslunda socken, Kållands härad, Lidköping

Vg 22, Häggesleds kyrkogård, Häggesleds socken, Kållands härad, Lidköping

Vg 23, Häggesleds kyrkogård, Häggesleds socken, Kållands härad, Lidköping

Vg 24, Häggesleds kyrka, Häggesleds socken, Kållands härad, Lidköping

Vg 30, Järpås kyrka, Järpås socken, Kållands härad, Lidköping

Vg 32, Kållands-Åsaka kyrka, Kållands-Åsaka socken, Kållands härad, Lidköping

Vg 33, Stommen, Mellby socken, Kållands härad, Lidköping

Vg 34, Tolsgården, Mellby socken, Kållands härad, Lidköping

Vg 35, Läckö, Otterstads socken, Kållands härad, Lidköping

Vg 36, Rackeby kyrka, Rackeby socken, Kållands härad, Lidköping

Vg 37, Rackeby kyrka, Rackeby socken, Kållands härad, Lidköping

Vg 39, Åkersberg, Rackeby socken, Kållands härad, Lidköping

Vg 40, Råda kyrka, Råda socken, Kållands härad, Lidköping

Vg 41, Råda kyrkogård, Råda socken, Kållands härad, Lidköping

Vg 44, Skalunda kyrka, Skalunda socken, Kållands härad, Lidköping

Vg 45, Skalunda kyrka, Skalunda socken, Kållands härad, Lidköping

Vg 47, Strö kyrka, Strö socken, Kållands härad, Lidköping

Vg 48, Strö kyrka, Strö socken, Kållands härad, Lidköping

Vg 50, Husaby kyrka, Husaby socken, Kinnefjärdings härad, Götene

Vg 53, Husaby kyrka, Husaby socken, Kinnefjärdings härad.

Vg 54, Husaby kyrkogård, Husaby socken, Kinnefjärdings härad, Götene

Vg 55, Källby ås, Källby sn, Kinnefjärdings hd

Vg 56, Källby ås, Källby sn, Kinnefjärdings hd

Vg 57, Lindärva kyrkogård, Lindärva socken, Kinnefjärdings härad, Lidköping

Vg 59, Norra Härene gamla kyrka, Norra Härene socken, Kinnefjärdings härad, Lidköping

Vg 61, Härlingstorp, Edsvära socken, Skånings härad, Vara

Vg 62, Ballstorp, Edsvära socken, Skånings härad, Vara

Vg 65, Norra Vångs kyrka, Norra Vångs socken, Skånings härad, Vara

Vg 66, Postgården, Norra Vånga socken, Skånings härad, Vara 

Vg 67, Saleby kyrka, Saleby socken, Skånings härad, Lidköping

Vg 73, Synnerby kyrka, Synnerby socken, Skånings härad, Skara

Vg 74, Skolgården (gamla kyrkogården), Vinköls socken, Skånings härad, Skara

Vg 75, Västra Gerums kyrka, Västra Gerums socken, Skånings härad, Skara

Vg 76, Backgården (Korstorp), Bolums socken, Valle härad, Falköping

Vg 77, Eggby kyrkogård, Eggby socken, Valle härad, Skara

Vg 90, Torestorp, Håkantorps socken, Gudhems härad, Falköping

Vg 93, Rådene gamla kyrkogård, Rådene socken, Gudhems härad, Skövde

Vg 100, Flo kyrkogård, Flo socken, Åse härad, Grästorp

Vg 101, Bragnum, Flo socken, Åse härad, Grästorp

Vg 102, Håle gamla kyrka, Håle socken, Åse härad, Grästorp

Vg 103, Håle ödekyrkogård, Håle socken, Åse härad, Grästorp

Vg 104, Sals gamla kyrka, Sals socken, Åse härad, Grästorp

Vg 105, Särestads gamla kyrka, Särestads socken, Åse härad, Grästorp

Vg 106, Lassegården, Karleby, Leksbergs socken, Vadsbo härad, Mariestad

Vg 108, Tängs gamla kyrka, Tängs socken, Åse härad, Grästorp

Vg 109, Tängs gamla kyrka, Tängs socken, Åse härad, Grästorp

Vg 110, Näsbyholm, Vänersnäs socken, Åse härad, Grästorp

Vg 112, Ås kyrka, Ås socken, Åse härad, Grästorp

Vg 114, Töfta, Börjesgården, Bjärby socken, Viste härad, Grästorp

Vg 115, Stora Västölet, Grästorps köping (Tengene socken), Viste härad, Grästorp

Vg 116, Hyringa kyrka, Hyringa socken, Viste härad, Grästorp

Vg 117, Levene kyrka, Levene socken, Viste härad, Grästorp

Vg 118, Slädene kyrkogård, Slädene socken, Viste härad, Grästorp

Vg 119, Sparlösa kyrka, Sparlösa socken, Viste härad, Grästorp

Vg 122, Abrahamstorp, Barne-Åsaka socken, Barne härad, Essunga

Vg 123, Västergården, Barne-Åsaka socken, Barne härad, Essunga

Vg 124, Ryda kyrka, Ryda socken, Barne härad, Vara

Vg 125, Södra Kedums kyrka, Södra Kedums socken, Barne härad, Vara

Vg 127, Larvs hed, Larvs socken, Laske härad, Vara

Vg 128, Per Jonsgården, Österbitterna socken, Laske härad, Vara

Vg 130, Skånum, Grolanda socken, Vilske härad, Falköping

Vg 133, Skyberg, Marka socken, Vilske härad, Falköping

Vg 136, Lillegården, Svenstorp, Kinneve socken (nu Kinneved), Frökinds härad, Falköping

Vg 137, Sörby, Kinneve socken (nu Kinneved), Frökinds härad, Falköping

Vg 138M, Vårkumla kyrkogård, Vårkumla socken, Frökinds härad, Falköping

Vg 139, Vårkumla kyrkogård, Vårkumla socken, Frökinds härad, Falköping

Vg 140, Madängsbro, Velinga socken (SRI anger Baltaks socken), Vartofta härad, Tidaholm

Vg 149, Åsakatorp, Vartofta-Åsaka socken, Vartofta härad, Falköping

Vg 150, Skattegården, Velanda, Väne-Åsaka socken, Väne härad, Trollhättan

Vg 151, Eggvena kyrka, Eggvena socken, Kullings härad, Herrljunga

Vg 152, Håkansgården, Eggvena socken, Kullings härad, Herrljunga

Vg 153, Fölene kyrkogård, Fölene socken, Kullings härad, Herrljunga

Vg 154, Fölene kyrkogård, Fölene socken, Kullings härad, Herrljunga

Vg 156, Remmene kyrka, Remmene socken, Kullings härad, Herrljunga

Vg 157, Storegården, Fröstorp, Hovs socken, Gäsene härad, Herrljunga

Vg 158, Fänneslunda kyrka, Fänneslunda socken, Ås härad, Ulricehamn

Vg 160, Västergården, Väby, Hällstads socken, Ås härad, Ulricehamn

Vg 161, Skräddargården nr 2, Härna by, Härna socken, Ås härad, Ulricehamn

Vg 162, Bengtsgården, Rävicke, Möne socken, Ås härad, Ulricehamn

Vg 166, Södra Vings kyrkogård, Södra Vings socken, Ås härad, Ulricehamn

Vg 167, Södra Vings kyrkogård, Södra Vings socken, Ås härad, Ulricehamn

Vg 168, Hökerum, Södra Vings socken, Ås härad, Ulricehamn

Vg 169, Svedjorna, Södra Vings socken, Ås härad, Ulricehamn

Vg 170, Blidsbergs kyrka, Blidsbergs socken, Redvägs härad, Ulricehamn

Vg 171, Blidsbergs kyrka, Blidsbergs socken, Redvägs härad, Ulricehamn

Vg 172, Storegården, Blidsbergs socken, Redvägs härad, Ulricehamn

Vg 174, Nöre, Dalums socken, Redvägs härad, Ulricehamn

Vg 175, Silarps bro, Dalums socken, Redvägs härad, Ulricehamn

Vg 176, Östergården, Vedåsla, Dalum socken, Redvägs härad, Ulricehamn

Vg 177, Humla gamla kyrka, Humla socken, Redvägs härad, Ulricehamn

Vg 179, Lillegården, Kölaby socken, Redvägs härad, Ulricehamn

Vg 180, Stommen, Kölaby socken, Redvägs härad, Ulricehamn

Vg 181, Frugården, Norra Åsarps socken, Redvägs härad, Ulricehamn

Vg 182, Skattegården, Hög, Norra Åsarps socken, Redvägs härad, Ulricehamn

Vg 184, Smula kyrkogård, Smula socken, Redvägs härad, Falköping

Vg 186, Timmele kyrkogård, Timmele socken, Redvägs, Ulricehamn

Vg 187, Vists kyrka, Vistssocken(nu Ulricehamn), Redvägs härad, Ulricehamn

Vg 189, Lilla Svenstorp, Längshems socken, Kinds härad, Tranemo

Vg 190, Månstadskulles järnvägsstation, Månstads socken, Kinds härad, Tranemo

Vg 192, Sörgården, Gölingstorp, Nittorps socken, Kinds härad, Tranemo

Vg 193, Svenljunga gamla kyrka, Svenljunga socken, Kinds härad, Tranemo

Vg 194, Herrekvarn, Svenljunga socken, Kinds härad, Svenljunga

Vg 195, Normanslid, Tranemo socken, Kinds härad, Tranemo

Vg 197, Dalums kyrka, Dalums socken, Redvägs härad, Ulricehamn

Vg 198, Dalums kyrka, Dalums socken, Redvägs härad, Ulricehamn

Vg 199, Norra Lundby kyrka, Norra Lundby socken, Valle härad, Skara

Vg 200, Börstigs kyrka, Börstigs socken, Frökinds härad, Falköping

Vg 201, Börstigs kyrka, Börstigs socken, Frökinds härad, Falköping

Vg  ATA322-3652-2010, Skalunda kyrka, Skalunda socken, Kållands härad, Lidköping

Vg Fv1980;238, Venevalla, Remmene socken, Kullings härad, Herrljunga

Vg Nor1997;27, Hols kyrka, Hols socken, Kullings härad, Vårgårda

Vg Nor1997;28, Norra Åsarps by, Norra Åsarps socken, Redvägs härad, Falköping

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s