Runstenar och bildstenar

Bildstenar – bilder

bildstenar_gotland
På Gotland har man funnit över 400 olika bildstenar vilka saknar motstycke i övriga Norden. Samtliga bildstenar är huggna i kalksten som på Gotland är relativt mjuk och lått låter sig behandlas av mejsel och kniv. Troligvis var de också målade i granna färger.

De tidigaste bildstenarna restes redan under 400-talet som gravmonument. De var då yxformade och utsmyckade med främst geometriska och ornamentala motov med inslag av solhjul, virvelhjul och djurfigurer. De äldre stenarna var mycket väl huggna med djupa ”rötter”, d.v.s. de var djupt föankrade nere i marken.

På 700-talet uppvisar de gotländska bildstenarna sin absoluta glansperiod i fråga om mönster och färger.

Om bildstenar ur boken Bildstenar av Erik Nyhlén och Jan Peder Lamm, 2003:

”Månghövdad” hedendom

Det myllrar ibland av sällsamma scener på stenarna. För oss är de flesta nu utan mening, men då de restes visste man nog vad bilderna föreställde, lika väl som medeltidens människor förstod altarskåpens och kyrkväggens konst. Nutidens ungdom förstår nog handlingen i seriernas mångfasetterade värld på samma sätt. Den hedendom som fanns under denna tid var ingen enhetlig religion. Asatron var föga klar till sin utformning och kanske mest förbehållen en högre samhällsklass. Andra religioner med glidande skala mot ren övertro och magi bör ha förekommit samtidigt. Innan kristendomen kom är det troligt att nordbon var ytterst tolerant i religiösa ting. De kristnas fordran på ”envälde” för egen gud bör varit svårförståelig och stötande. Vi vet att då Ansgar på 800-talet fick tillåtelse att predika i Birka, detta sannolikt skedde i fri konkurrens med andra religioner och man får antaga att förföljelser mot de kristna först utbröt då deras intoleranta inställning upptäcktes.


Bildsten från Ardre kyrka, Ardre socken, Gotland. (108199)

Bildsten från Austers, Hangvar socken, Gotland. Ca 400-600-tal.

Bildsten från Barshaldershed i Grötlingbo, Gotland.

Bildsten från Bopparve, Alva socken, Gotland. Ca 700-800-talet.

Bildsten från Bota, Garde socken, Gotland (145754)

Bildsten från Broa, Halla socken, Gotland. Daterad till ca 500-600-talet.

Bildsten från Broa, Halla socken, Gotland. 500-700-tal.

Bildsten från Broa, Halla socken, Gotland. Daterad till ca 700-800-tal.

Bildsten från Ethelhem, Gotland, ca 700-800-tal.

Bildsten Garda kyrka, Gotland 400-600-tal.

Bildsten från Gotland. (45110)

Bildsten från Gotland. (108197)

Bildsten vid Gålrums gravfält, Gotland. 

Bildsten Hammars 1, Lärbro socken, Gotland.

Bildsten Hammars 2, Lärbro socken, Gotland.

Bildsten Hammars 3, Lärbro socken, Gotland.

Bildsten Hammars 4, Lärbro socken, Gotland.

Bildsten från Havor, Hablingbo socken, Gotland. (108204)

Bildsten från Havor, Hablingbo socken, Gotland. (108201)

Bildsten från Hunninge, Klinte, Gotland. Hunningestenen.

Bildsten från Ire, Hellvi socken, Gotland. 600-800-tal.

Bildsten från Ire, Hellvi socken, Gotland. 400-600-tal.

Bildsten från Ire, Hellvi socken, Gotland

Bildsten från Ire, Hellvi socken, Gotland. Ca 700-800-tal.

Bildstenar från Larsarve, Eskelhem, Gotland. Ca 600-700-tal.

Bildsten från Laxare, Boge, Gotland

Bildsten från Levide, Gotland

Bildsten från Lillbjärs, Stenkyrka socken, Gotland. (45167)

Bildsten från Lillbjärs, Stenkyrka socken, Gotland. (45680)

Bildsten från Petsarve, Ardre, Gotland

Bildsten från Rikvide, När socken, Gotland. (44494)

Bildsten från Sanda kyrkogård, Sanda socken, Gotland. (108188)

Bildsten från Sanda kyrkogård, Sanda, Gotland. 400-600-tal.

Bildsten från Sandegårda, Sanda socken, Gotland. Ca 500-600-tal.

Bildsten från Sandegårda, Sanda socken, Gotland. 500-700-tal.

Bildsten från Smiss, Garda socken, Gotland. Ca 500-700-tal.

Bildsten från Smiss, När socken, Gotland. Ca 400-600-talet.

Bildsten från Smiss, Stenkyrka socken, Gotland. 700-800-tal.

Bildsten från Stenbro, Gotland (kopia av sten fr 700-talet)

Bildsten från Stenkyrka, Gotland

Bildsten från Stenkyrka kyrka, Gotland. 600-talet.

Bildsten från Stora och Lilla Ihre, Hellvi socken, Gotland. (44495)

Bildsten från Tjängvide, Alskog socken, Gotland. (108203)

Bildsten från Tängelgårda, Fånggården, Lärbro socken, Gotland (44501)

Bildsten från Tängelgårda, Lärbro socken, Gotland. (108186)

Bildsten från Vallstenarum, Vallstena socken, Gotland. (108205)

Bildsten från Visby och Endre, Visby socken, Gotland. (44496)

Bildsten från Väskinde kyrkogård, Gotland. 400-600-tal.

Bildsten från Västerbjers, Gothem, Gotland

Bildsten från Klinta på Öland. Den är daterad till bronsåldern.

Bildstenarna i Änge, Buttle socken, Gotland

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s